Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Aljoša Čampara (Narod i pravda) uputio je inicijativu za osnivanje tzv. "kvartovske policije" u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Inicijativom se traži od Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUPKS) da izvrši izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, odnosno da osnuje Jedinicu preventivne policije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo – tzv. "kvartovsku policiju" te da, ukoliko je potrebno, izvrši usklađivanje drugih akata s naprijed navedenim.

Čampara, između ostalog, ističe da bi "kvartovska policija" imala sva policijska ovlaštenja propisana Zakonom o policijskim službenicima Kantona Sarajevo, ali bi fokus njihovog rada bila prevencija i stalno prisustvo u zajednici posebno na lokacijama gdje postoji potreba za prisustvom policijskih službenika poput škola, trgova, prometnih šetališta, mjesta na kojim se okupljaju turisti, tržnih centara i tako dalje. Cilj je i da "kvartovski policajci" upoznaju građane, stvaraju odnos povjerenja s građanima te da se građani obraćaju policijskim službenicima, a sve kako bi se djelovalo preventivno, kako ne bi došlo do policijskog postupanja tj. do reaktivnog djelovanja i posljedica te u konačnici kako bi se poboljšala sigurnosna situacija u Kantonu Sarajevo.  

Bila bi to sjajna ideja da nije nekoliko sitnih detalja. Prvo, ko će to sve platiti, jer ova policija koju sada plaćamo ne radi dovoljno da opravda povjerenje građana. I nije to vjerovatno do policijskih službenika nego do njihovih nadređenih, jer postavlja se pitanje, kako to da se Sarajevo u zadnjih godinu dana pretvorilo u poligon za obračun kriminalaca?! Tu je glavno pitanje koga policajci smiju hapsiti, legitimisati itd. U gradu i državi gdje je na vlasti narko kartel, sasvim je normalno da se kriminalci obračunavaju na ulicama. Čemu onda još i nekakva kvartovska policija, osim da maltretira pošten svijet dok kriminalci slobodno u po bijela dana pucaju po gradu.

A da će se baš to desiti postoje i dokazi i to iz „djelovanja na terenu“ ove obične policije. Naime, kada se u Sarajevu desi neka pucnjava, ubistvo, pa čak i neka strašna saobraćajna nesreća, policija uvede pojačane kontrole saobraćaja na ulazu u Sarajevu. Danas je, recimo, u Hotonju (naselje između Vogošće i Sarajeva, op.a.) bila policijska patrola. Na tom mjestu je policijska patrola svaki put kada se desi neki zločin u Sarajevu, i nije bitno je li riječ o ubistvu ili saobraćajnoj nesreći. Nekoliko dana dok se narod malo ne umiri patrola je tu na proširenju, onda do slijedećeg ubistva ih nema. I sve tako. Vjerovatno ima više tih tačaka u gradu gdje policija izlazi kada treba pokazati da „rade preventivno“, ali autoru ovog teksta poznata je ova tačka u Hotonju i sa sigurnošću se može tvrditi da se upravo ovako odvijaju stvari na terenu na osnovu dužeg vremena promatranja policijskog djelovanja. I znate šta bude na kraju od „preventivnog djelovanja“, lijepa svota naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje. Tako bi bilo i sa Čamparinom kvartovskom policijom, lijepa svota naplaćenih kazni za razne vrste prekršaja.

Još nešto je vrlo važno, ako je Sarajevo otvoren grad, koji raširenih ruku dočekuje turiste sa svih strana svijeta, kako tim turistima objasniti da ovo nije policijska država nego su nam „kvartovski policajci“ na mjestima koja oni najčešće posjećuju samo ukras, onako reda radi, eto, da se turisti sigurnije osjećaju. Onda oni pomisle, pa da je ovo siguran grad, ne bi trebalo ovoliko policije da se osjećamo sigurno. Tu očito nešto nije uredu.