Odgovarajući na Konakovićevu izjavu o prisluškivanju novinara i političara, Mehmedagić navodi: “Gospodin Konaković, svjesno i znajući da on kao ministar vanjskih poslova BiH, apsolutno po njegovim inegerencijama, a posebno imajući u vidu da nema dozvolu da pristupi tajnima podacima u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka, a naročito ne onim koji se nalaze pod kontrolom OSA BiH i tretiraju pitanje presretanja telekomunikacija, a sa ciljem da mog mandanta difamira kao kršitelja zakon na štetu građana i istom uzrokuje štetu, te da sa ciljem ostvarivanja političkih probitaka u javnosti stvori osjećaj nesigurnosti građana, a posebno novinara i političara, te isti prikaže kao posljedicu nezakonitog rukovođenja OSA BiH od strane mog mandanta, te istodobno Agenciju za vrijeme rukovođenja istom od strane mog mandanta prikaže kao stranački alat za eliminaciju i kontrolu političkih protivnika i novinara, istodobno stvori privid navodne dobre informiranosti i zaštitnika Zakona, na predmetno ptanje odgovorio iznoseći neistinite činjenice, tj. neistine i difamirajuća tvrđenja”, navodi se u demantiju Mehmedagić.

Dodaje se da je izjava Konakovića o “preko 100 slučajeva zloupotrebe prisluškivanja bez naloga suda” i da ”postoje dokazi koji su proslijeđeni Tužilaštvu koji govore o njegovoj krivici” kao i da na pitanje “Da li postoje dokazi za njegovu izjavu da je Mehmedagić bio samo izvršilac, a bračni par Izetbegović nalogodavac” Konakovićev odgovor “Imam pravo da tvrdim ono čega sam bio sudionik, bio sam član SDA i napustio je zbog tih procesa (…) Koliko su dobro prikrili dokaze ne znam, ne mogu reći da sam vidio dokument. Znamo da su koristili duple kartice, da su mogli duplirati vašu, moju karticu i preuzeti naše pozive i sms poruke” – apsolutne neistine.

“Pored činjenice da je Tužilaštvo BiH u saopćenju dostavljenom RTRS priopćilo da nema saznanja o nezakonitom prisluškivanju od strane OSA BiH, što ukazuje ne da ne postoji 100 predmeta na tom Tužilaštvu koji bi se ticali nezakonitog prisluškivanja, nego nijedan, zorno ukazuje i izjava ministra sigurnosti BiH Nenada Nešića data istom mediju, a prema kojoj ni Ministarstvo kojim rukovodi nema saznjana o nezakonitom prisluškivanju novinara i političara. Kod takvog stanja očigledno je da je g. Konaković zloupotrijebio učešće u emisiji Pressing te u istoj svjesno i s naprijed navedenim ciljem plasirao navedenu deiznformaciju te zloupotrijebio gostoprimstvo N1. Naime, g. Nešić kao ministar sigurnosti BiH, koji je član istog Vijeća ministara BiH kao i g. Konaković, ne raspolaže informacijama o nezakonitom prisluškivanju, što bi morao da se takvo šta desilo i da postoje predmeti u Tužilaštvu BiH. S tim u vezi, kao logičan nameće se zaključak da g. Konaković po ko zna koji put iznosi neistine glede mog mandanta. Pojašnjenja radi, g. Konaković kao ministar vanjskih poslova BiH te primjenom principa “potrebno da zna”, službeno nije mogao biti informiran, sve i da postoje predmeti za koje Tužilašvo BiH tvrdi da ne postoje. To tim prije što se radi o informacijama takvog karaktera i stepena tajnosti za koje on apsolutno nema dozvolu za pristup tajnim podacima tog stepena tajnosti. Osim toga, apsolutno je nemoguće da bi takvom informacijom mogao raspolagati on, a da o tome nije informiran ministar sigurnosti BiH, čiji je jedan od osnovnih prerogativa sigurnosni sektor u BiH”, navodi se u demantiju.

Mehmedagić u demantiju koji je proslijedio njegov punomoćnik Nakić navodi i da je Konaković, “targetirajući ga kao navodnog ‘master minda’ operacija nezakonitog prisluškivanja, iskazao jedno potpuno nepoznavanje Zakona o OSA BiH te podzakonskih propisa koji reguliraju rad Agencije, a posebno rad agencije u dijelu poduzimanja operacije koje se odnose na presretnje telekomunikacija”.

“Osim toga što u skladu sa narečenim pozitivnopravnim propisima poduzimanje takvih operacija i mjera nije ‘one man show’, odnosno iz razloga što poduzimanje takvih operacija/mjera podrazumijeva više faza i resora Agencije, kao i nadležnih rukovodilaca tih resora, te napose sukladno članu 77. istog Zakona podrazumijeva prethodno ovlaštenje predsjednika Suda BiH, odnosno sudije tog Suda kojeg on odredi. Dakle, sve naprijed izneseno nesumnjivo ukazuje da ono što je gospodin Konaković tvrdio u narečenoj emisiji, nije ništa drugo do besmislica i neistinite činjenice sa ciljem difamiranja mog mandatna, te dezinformacije sa ciljem skretanja fokusa javnosti s aktuelnog diplomatskog političkog sigurnosnog momentuma u kojem je sam učestvovao”, navodi se u demantiju.

Dodaje se i to da “Konaković nema znanja o tome kako funkcioniraju mjere presretanja telekomunikacija, nesumnjivo govore njegova trvđenja o navodnom korištenju duplih kartica”.

“Pojašnjenja radi, telecom operateri, a što bi bez obzira što je takvo tehnički neodrživo, podrazumijevalo da su u takve mjere uključeni telecom operateri u BiH (BH Telecom, HT Eronet, mtel i dr), a koje Konaković ne spominje kao učesnike tih mjera. Takva neistinita tvrđenja imaju za cilj da kod ‘običnog puka’ stvore dojam da ih Agencija može na vrlo jednostavan način i bez bilo kakve kontrole prisluškivati, a s tim u vezi stvore dojam ugroženosti sigurnosti i privatnosti građana, uz ostvarenje najprije navedenih ciljeva g. Konakovića”, navodi se u demantija izjava koja je naveo Konaković u Pressingu.

Također, u demantiju se spominje i prilog “Šta će uslijediti ako se utvrdi da je OSA vršila nelegalna prisluškivanja?” u kojem se tretiraju prethodno navedene izjave Konakovića te ističe da su “povrijeđena prava g. Mehmedagića jer od njega nije zatraženo očitovanje”. Navodi se kako je nedopustivo da “tendiranje senzacionalizmu i potreba za smopromocijom i promocijom određeog političkog subjekta koji je sam sebi svrha, bez obzira na trenutnu funkciju koju obnaša iznositi tvrđenja koja su neosnovana i neistinita u odsutnosti g. Mehmedagića i mogućnosti da opovrgne da je protivno pozitivnopravnim propisima uticao na politički život, slobodno djelovanje političkih stranaka i demokratske procese u BiH, a posebno na slobodno djelovanje novinara kroz navodne mjere nezakonitog prisluškivanja”.