Nakon godinu dana borbe „trojka“ i HDZ su uspjeli da ovladaju Komisijom za izbor i imenovanja Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, te da kroz ovu Komisiju proguraju HDZ-ovog kandidata Marina Vukoju kao jedinog na listi za izbor sudije Ustavnog suda BiH. Inače je ranije bila praksa da se dostavi lista sa više kandidata između kojih Predstavnički dom bira jednog. Ovoga puta je Vukoja po principu uzmi ili ostavi.

Zašto je to važno? Ustavni sud BiH je posljednja linija odbrane Bosne i Hercegovine, jedina institucija od vitalnog značaja za državu Bosnu i Hercegovinu kojom nisu bili ovladali HDZ i SNSD. Dragan Čović je insistirajući na Vukoji dobrim dijelom ovladao ovom institucijom, još ako „trojka“ i Miloradu Dodiku da ono što želi, a to je odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda BiH, to će biti definitivni kraj kakve takve vladavine zakona. U tom kontekstu, neće biti nemoguće da općine iz zapadne Hercegovine formiraju „savez hrvatskih općina“ pod imenom Herceg-Bosna, a Ustavni sud donese presudu da je to u skladu sa Ustavom BiH. Ko će biti odgovoran za to?  

Oni koji su to omogućili, a oni su: Aner Žuljević (SDP), Senad Subašić (SDP), Elzina Pirić (PDA), Dragan Mioković (Naša stranka), Rasim Smajlović (Povjerenje, NIP, SPU). Treba dobro zapamtiti ova imena, jer ovo su ljudi koji su izdali Bosnu i Hercegovinu, koji su je na pladnju predali Draganu Čoviću. Ovdje namjerno ne spominjemo imena HDZ-ovih članova Komisije za izbor i imenovanja, legitimno je imati cilj i boriti se za njega, makar cilj bio destruktivan za državu Bosnu i Hercegovinu, ali izdaja je neoprostiva.

Jedini član Komisije koji nije pristao na izdaju je Eldar Čomor (SDA), dok se Irfan Durić (NES) sakrio kako ne bi postao izdajnik - ili bi izdao državu ili „trojku“. On očito nije želio da se pokaže kao izdajnik države, a ni kao izdajnik „trojke“, ostavljajući sebi i svojoj stranci otškrinuta vrata za ulazak u neku novu parlamentarnu većinu sa „trojkom“. Najjednostavnije je bilo ne pojaviti se na sjednici.

No, ovo nije kraj liste izdajnika, ona će biti još duža nakon glasanja u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Osim toga, na današnjoj sjednici Komisija je potvrdila prijedlog da Jelka Milićević bude izabrana za zamjenicu direktora Agencije za bankarstvo Federacije BiH, što također mora izglasati Zastupnički dom.

Podsjećamo, Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva finansija donijela zaključak kojim se utvrđuje prijedlog za imenovanje Jelke Milićević za zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije BiH. Milićević se imenuje na period do isteka mandata zamjenika direktora koji je razriješen, a koji je bio imenovan Odlukom Parlamenta FBiH.

Komisija je izglasala i predložila Zastupničkom domu da na sjednici 28. maja potvrdi imenovanje novog predsjedavajućeg doma Dragana Miokovića, a razriješi dužnosti dosadašnju predsjedavajuću Mirjanu Marinković-Lepić.