Onaj ko kaže: “U ovoj opštini ima 51 posto Srba, to je onda srpska opština”, taj ne misli dobro, taj ne želi dobro, jer šta je s onih 49 posto Muslimana ili Hrvata? Šta je s njima, kome oni pripadaju?

Bosna je pomiješana, nacionalno pomiješana zemlja. Nema tu dijeljenja. Nema dijeljenja osim ako neko želi nered i krv. A mi to nećemo.

Jer ova Krajina... u svim atlasima svijeta piše da je to Bosanska Krajina. Ona, dakle, nije muslimanska Krajina, ali nije ni srpska Krajina.

Oni koji, dakle, dijele ovdje opštine na srpske, muslimanske i hrvatske, ne misle dobro ljudima, ne misle dobro narodu.