Evropska komisija je prošlog mjeseca preporučila da počnu formalni pregovori o pridruživanju sa Ukrajinom i Moldavijom. Šefovi vlada EU 27 trebalo bi da raspravljaju o prijedlogu na samitu u Briselu ove sedmice, iako je mađarski premijer Viktor Orban više puta rekao da se protivi otvaranju pregovora s Kijevom.

Također, komisija je u novembru podržala pregovore o prijemu sa Bosnom i Hercegovinom, kada Sarajevo bude spremno, i preporučila da Gruzija dobije status zemlje kandidata, navodi Guardian.

Anketa provedena u članicama EU pokazala je značajnu podršku kandidaturama Ukrajine i, u manjoj mjeri, Moldavije i Crne Gore, ali i duboku ekonomsku i sigurnosnu zabrinutost.

Međutim, bilo je široko rasprostranjeno protivljenje eventualnom pristupanju Turske, kao i izrazito hladan odgovor na izglede da se Albanija, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija pridruže EU.

“Geopolitička retorika iz Brisela prikriva duboku zabrinutost zemalja članica o potencijalnim posljedicama proširenja i široko rasprostranjeni skepticizam u pogledu sposobnosti EU da apsorbira nove članice”, rekao je Piotr Buras, viši saradnik za politiku ECFR-a, prenose Vijesti.ba.

Podrška pristupanju bila je najblaža za Kosovo, 20% je reklo da bi trebalo da se pridruži, a 37% da ne bi trebalo, Albanija (24% za, 35% protiv), Srbija (25% za, 35% protiv) i Gruzija ( 25% za, 31% protiv), Sjeverna Makedonija (26% za, 27% protiv), Bosna i Hercegovina (28% za, 29% protiv), Moldavija (30% za, 28% protiv) i Crna Gora (30% za, 25% protiv).

ECFR je identifikovao jasnu podelu između “starih” i “novih” država članica EU na širem principu proširenja. Ispitanici u Austriji (53%), Njemačkoj (50%) i Francuskoj (44%) najvjerovatnije smatraju da EU ne bi trebala primati nove članice.

Nasuprot tome, u Rumuniji većina (51%), a u Poljskoj veći broj (48%), vjeruje da EU treba tražiti širenje.

Istraživanje je pokazalo snažno protivljenje mogućnosti pridruživanja Turske EU, pri čemu se 51% anketiranih u šest zemalja protivi toj ideji, a manje od jednog od pet ispitanika podržava bilo kakav napredak ka članstvu Turske.

Anketa je pokazala najveću podršku za ulazak Ukrajine u Danskoj (50%) i Poljskoj (47%), a mišljenje je otprilike podijeljeno u Rumuniji (32% za, 29% protiv), Njemačkoj (37% za, 39% protiv) i Francuskoj (29% za, 35% protiv). A dok je u Austriji bilo protiv 52%.