Prema istraživanjima koje kontinuirano provodi Global Peace Index, najmirnija zemlja  na svijetu u 2021. godini je Island. Među tri najsigurnije destinacije u svijetu nalaze se još Novi Zeland i Danska. 

Kada je riječ o tri najnesigurnije države svijeta, posljednja tri mjesta zauzeli su Sirija, Jemen i Afganistan. 

U izvještaju Global Peace Index-a navedeno je da su detaljna istraživanja provedena na osnovu tri ključna aspekta: osjećaja društvene sigurnosti, tekućih unutrašnjih i međunarodnih komflikata u zemlji i nivou militarizacije. 

Na kraju izvještaja predočeni su podaci koji govore da je aktuelna pandemija korona virusa u značajnoj mjeri doprinijela povećanju nasilnih demonstracija širom svijeta, od kojih je oko 5.000 direktno povezano sa pandemijom.