Haški sud nam je svojim presudama pokazao šta danas ne trebamo raditi kako ne se ne bismo vratili u ratnu prošlost, odnosno šta trebamo učiniti da dobijemo mirnu Bosnu i Hercegovinu, poručeno je danas sa sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca "Kruga 99" na temu "Može li nakon haških presuda postojati Republika Srpska i (ne)ugašena Hrvatska zajednica Herceg Bosna?", javlja Anadolija.

Uvodničar je bio prof. dr. Enver Halilović, bivši rektor Univerziteta u Tuzli, koji je istakao da je Haški sud svojim presudama dao okvir i smjernice budućih političkih i pravnih sadržaja i procesa, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regionu.

"Rekao nam je šta danas ne treba raditi kako ne bi smo se vratili u ratnu prošlost, odnosno šta trebamo učiniti da dobijemo mirnu Bosnu. Osnivač haškog suda za bivšu Jugoslaviju, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih naroda, sada ima neprikosnovene dokaze šta se i kako događalo u Bosni 1992-1995., kako i zašto su formirane RS i HRHB, ko ih je formirao, kakva zla su izvršili njihovi politički lideri, komandanti i drugi pripadnici njihovih oružanih formacija", kazao je prof. Halilović.

Podsjetio je da je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju za ratne zločine u ratu od 1991. do 1995. godine na teritoriji Republike BiH i šire u svojim presudama koristio doktrinu Udruženog zločinačkog poduhvata.

"To je pravna doktrina po kojoj je suđeno za ratne zločine od Nirberškog suđenja do danas. Udruženi zločinački poduhvat je zločinački ratni projekt. On, obavezno ima zločinački cilj i ljude međusobno udružene za njegovu realizaciju. U slučaju dva udružena zločinačka poduhvata na RBiH jedan od njih imao je ideju Velike Srbije, a drugi ideju Velike Hrvatske. Da bi ostvarili zločinačke ciljeve Srbija je formirala svoj, RS, a Hrvatska svoj udruženi zločinački poduhvat, HRHB. Organi vlasti i oružane strukture udruženih zločinačkih poduhvata provodeći zločinački cilj vršili su najgnusnije ratne zločine za koje su dobili kazne na Haškom sudu", rekao je prof. Halilović te dodao:

"U strukturu udruženih zločinačkih poduhvata na BiH ulaze najviši organi vlasti Srbije i Hrvatske, predsjednik Srbije i predsjednik Hrvatske, komandanti, najviši članovi, vojnih, policijskih i parapolicijskih formacija Srbije i Hrvatske, najviši organi vlasti hrvatske paradržavne tvorevine na teritoriji RBiH, tzv. Hrvatske Republike Herceg-Bosne i najviši organi vlasti srpske paradržavne tvorevine na teritoriji RBiH, tzv. Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine, kasnije nazvanom Republika srpska, komandanti oružanih snaga, paravojnih i parapolicijskih formacija navedenih paradržava, RS i HB. Svi su izvršili niz masovnih raznih zločina. Neki su izvršili ratni zločin genocid", kazao je.

Istakao je da su teritorije Republike BiH pod neposrednom upravom RS i HRHB bile pod okupacionom vlašću Srbije i Hrvatske.

"U presudi Predmet Prlić i ostali piše 'Žalbeno vijeće, također, smatra da neka sila može, na posredan način, da provodi vlast kakva joj je neophodna za svrhe okupacije, putem de facto organizovanih i hijerarhijski uređenih grupa. Bilo je mnogo faktora koji pokazuju da je Hrvatska, preko HVO-a, vršila stvarnu vlast u relevantnim opštinama, i Žalbeno vijeće konstatuje da Prlić, Stojić, Praljak, Petković i Ćorić nisu uspjeli dokazati da je Pretresno vijeće pogriješilo u tom svom zaključku'. Dakle, Hrvatska je vršila vlast na teritoriji RBiH, na posredan način, preko Republike Herceg Bosna, Srbija je vršila vlast na teritoriji RBiH preko Republike Srpske, Vlast RS i vlast RHB bile su organizovane i hijerarhijski uređene grupe koje su, uz predstavnike vlasti Hrvatske predstavnike vlasti Srbije, činile udružene zločinačke poduhvate i počinile brojne ratne zločine za koje su njeni pripadnici, svako ponaosob, dobili pravomoćne višegodišnje sudske kazne", rekao je profesor Halilović.

Potom je pojasnio ko je sve odgovoran za zločine pripadnika dva udružena zločinačka poduhvata na Republiku BiH.

"Krivična djela presuđenih ratnih zločinaca, u oba udružena zločinačka poduhvata, pokazuju individualnu pravno-krivičnu odgovornost počinilaca ratnih zločina, moralnu, političku i metafizičku odgovornost naroda, kojima su pripadali i u ime kojih su zločinci vršili krivična zločinačka djela, zločini UZP-a pripisivi su Srbiji i Hrvatskoj i njihovim paradržavama, RS-u i RHB. Narodu se ne izriče kazna, ali on doživljava moralno pokajanje, time se moralno čisti, od zločina u njegovo ime, preispituje se i suočava sa svojom političkom prošlošću, doživljava preobražaj samosvijesti, kaje se pred Bogom za učinjeni grijeh u njegovo ime, za oduzete živote nedužnih muškaraca, žena i djece. Bez tih kolektivnih moralnih, političkih, vjerničkih samopokajanja, samopokajanja naroda u ime kojih su vršeni ratni zločini, nema ni istine ni pravde ni pomirenja ni budućnosti", kazao je Halilović.

Na kraju je istakao da je Haški sud atributirao ratne zločine pojedinaca udruženih zločinačkih poduhvata na teritoriji Republike BiH u periodu 1991-1995., Srbiji i Hrvatskoj, i njihovim paradržavama, RS i HRHB.

"Sudski, na osnovu više hiljada ili više stotina hiljada javnih i tajnih dokumenata, političkih, vojnih i svakojakih drugih, izjava svjedoka, Haški sud je utvrdio sljedeće historijske, političke, pravne činjenice: političko-pravni status oba udružena zločinačka poduhvata kako u odnosu na Srbiju i Hrvatsku tako i u odnosu na RS i HRHB, u oba udružena zločinačka poduhvata na RBiH bili su i predstavnici organa vlasti i oružanih struktura Srbije i Hrvatske, što znači da je u Bosni bio međunarodni ratni sukob regionalnog karaktera, preciznije kazano, bila je dvostruka agresija na RBiH, političko-pravni status RS i HRHB u odnosu na države Srbiju i Hrvatsku, da su RS i HRHB bili udruženi zločinački poduhvati Srbije i Hrvatske, da je efektivna vlast RS na teritoriji RBiH bila okupaciona vlast Srbije, a da je efektivna vlast HRHB bila okupaciona vlast Hrvatske", rekao je Halilović.

Dodao je da je Haški sud također utvrdio da su ratni zločini koje su počinili individualno politički lideri i komandanti oružanih snaga RS-a i HRHB pripisivi, samoj RS i HRHB, da su njihovi politički lideri i komandanti isto što su RS i HRHB, presude haškog suda dovode u pitanje i negiraju mogućnost postojanja Republike srpske, presude haškog suda dovode u pitanje i negiraju mogućnost teritorijalne, političke, etničke i bilo koje rehabilitacije Hrvatske Republike Herceg-Bosne.