Izdavačka kuća  “NAM“  iz Tuzle koja je u vlasništvu aktuelnog ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlida Hurtića, dobila je nedavno na dva tendera više od 1,4 miliona maraka iako je privatnim firmama državnih funkcionera izričito zabranjeno da sklapaju poslove vrijednije od 5.000 KM s bilo kojim organom koji se finansira iz budžeta.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona nabavilo je od Hurtićeve izdavačke kuće u septembru udžbenike grupe autora vrijedne 990.996 KM. Zatim je prije nekoliko dana Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona dodijelilo ovoj izdavačkoj kući ugovor vrijedan 435.119 KM, a u oba slučaja firma ministra Hurtića bila je jedini ponuđač.

Sporno je ipak to što Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine jasno propisuje da ministri i drugi funkcioneri ne mogu biti dio uprave bilo kojeg privatnog preduzeća koje sklapa ugovore ili na drugi način posluje s institucijama koje se finansiraju iz budžeta na bilo kojem nivou.

S obzirom na to da je riječ o očiglednom kršenju zakona, Transparency International u Bosni i Hercegovini uputio je prijavu Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa. Treba podsjetiti da je rad ove komisije u više navrata bio blokiran zbog političkih opstrukcija a posljednja sjednica nije održana zbog nedostatka kvoruma. Zanimljivo je da su tada na dnevnom redu bili nacrti odluka o sankcijama protiv Nermina Nikšića i direktora RAK-a Draška Milinovića koje je Transparency International također prijavio zbog sukoba interesa.

Privatna izdavača kuća NAM po javno dostupnim podacima u vlasništvu je ministra Hurtića koji se vodi i kao član uprave a njena vrijednost, prema Hurtićevom imovinskom kartonu, procjenjuje se na deset miliona maraka.

Ukupni prihodi ovog preduzeća, po javno dostupnim podacima, do 2021. godine iznosili su do 2,1 milion KM, da bi u 2022. godini porasli na 4,1 milion KM, a veliki dio tih prihoda odnosi se na poslove s javnim institucijama.

(Izvor: transparentno.ba)