Sa 51 glasom za, bez suzdržanih i uz 39 glasova protiv zastupnici Zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH donijeli su odluku  o imenovanju Marina Vukoje za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Marin Vukoja blizak HDZ-u nema dana iskustva u pravosuđu.

Kod utvrđivanja dnevnog reda današnje sjednice Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH prijedlog opozicije i potpredsjednika Federacije Refika Lende da se sa dnevnog reda povuče tačka o glasanju o sudiji Ustavnog suda BiH, nije dobio potrebnu većinu.

Nije prošao ni prijedlog Kluba SDA da se u dnevni red uvrsti Prijedlog zakona o plinskoj Južnoj interkoneciji BiH - Hrvatska.

Potom je usvojen dnevni red u kojem je i glasanje o predloženom kandidatu za sudiju Ustavnog suda BiH Marinu Vukoji, bliskom HDZ-u.

Nakon glasanja koje je obavljeno uz pojedinačno izjašnjavanje u pola dva ujutro, potvrđeno je imenovanje Vukoje.