Fatmir Alispahić, tuzlanski publicista očito nema problem samo sa živim muslimanima već bi proganjao i iseljavao i one koji su netom preselili na Ahiret. Fatmir Alispahić ne samo da bi arbitrirao u vezi vakufskih dobara iznad zemlje, već i sa onima pod zemljom.

Ovog se puta okomio na rahmetli književnika Dževada Karahasana, koji bi u petak trebao biti ukopan u haremu Ali-pašine džamije u Sarajevu.

Alispahić se usprotivio Karahasanovoj dženazi na ovom mjestu, nazivajući to ˝skrnavljenjem nacionalnog spomenika˝.

Tim se povodom obratio instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH, a njegov dopis prenosimo u cijelosti:

˝Poštovani,

Upućujem Žalbu zbog odbijanja Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika i Islamske zajednice da ex officio / po službenoj dužnosti reagiraju u povodu najave novog ukopa u haremu Ali-pašine džamije u Sarajevu koja je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, budući da su po Odluci Komisije ("Službeni glasnik BiH", broj 2/06.), u članu III. ´dozvoljeni samo radovi na tekućem održavanju i konzervatorsko-restauratorski radovi´, dakle, zabranjeni su ukopi.

U posljednjih petnaest godina više puta se dogodilo da Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika i Islamska zajednica dozvole kršenje pomenute Odluke i skrnavljenje nacionalnog spomenika, jer su se u zaštićenom prostoru harema obavljale dženaze, uglavnom, stranačkih funkcionera.

Skrnavljenje nacionalnog spomenika ponovo se treba dogoditi u petak, 26. 5. 2023. godine, kada je u haremu Ali-pašine džamije zakazana dženaza književnika Dževada Karahasana.

U ime pretpostavke da bi se i sam Dževad Karahasan gnušao mogućnosti da bude ukopan u prostoru nacionalnog spomenika, ali i u ime poštivanja Odluke i zaštite nacionalnog spomenika, ljubazno vas molim da Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika i Islamsku zajednicu upozorite na obavezu poštivanja Odluke o proglašenju nacionalnog spomenika Graditeljska cjelina - Ali-pašina džamija sa haremom u Sarajevu˝.