Nakon što je u 2023. godini ostvaren rekordan gubitak od čak 140 miliona KM, Elektroprivreda BiH planira u naredne tri godine poslovati pozitivno i ujedno investirati veliki novac u nove energetske objekte, ali to podrazumijeva i rast cijena električne energije, piše Biznisinfo.ba.

Između ostalog, u EPBiH planiraju rast cijena struje i za domaćinstva u Federaciji BiH. Ovo se vidi iz dokumenta Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH za period 2024. – 2026. koji će biti razmatran na Skupštini dioničara.

Planom je predviđeno ostvarenje dobiti u planskim godinama (2024-2026), a na bazi planskih projekcija i pretpostavki. Osim toga, planirano je i značajno zaduživanje kod međunarodnih i domaćih finansijskih institucija, kako bi se zatvorila finansijska konstrukcija za ulaganja u planskom periodu, koja dosežu iznos od preko 1,7 milijardi KM, s tim da se pojedini projekti protežu i na godine nakon toga.

– Izvjesno je da će većina potrebnih finansijskih sredstava, posebno za projekte u vezi proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, morati biti obezbjeđena iz eksternih izvora, što će dovesti do znatno većeg nivoa zaduženosti Društva u odnosu na trenutni nivo. S obzirom na godinama prisutnu nisku stopu rentabilnosti, te značajne odlive u vezi ZD rudnika, Društvo nema dovoljna akumulirana novčana sredstva da može ulaganja finansirati pretežno iz vlastitih izvora – navodi se.

U jednom dijelu ovog opsežnog dokumenta jasno se navodi da je cilj povećanje cijena i za domaćinstva, a ne samo za privredu, te da će se raditi na tome da se javnost pripremi za takvu odluku.

– Bitno je kupce i javnost uvjeriti da je postepeno povećanje prodajnih cijena energije, naročito za domaćinstva, uzimajući u obzir troškove proizvodnje i tržišne okolnosti, nužno ako želimo na duži rok računati na domaće izvore električne energije koji će biti okolinski i klimatski prihvatljiviji od postojećih – stoji u dokumentu.

Kako se navodi, najveći dio planirane prodaje električne energije krajnjim kupcima odnosi se na kategoriju Domaćinstva, kod koje je planirano povećanje tarifnih stavova za energiju za 2024. godinu.