Ovakva vrsta iskrenosti, koju je u intervjuu za podcast „Stava“ iz sebe iznio Edin Ramić, je prema riječima glavnog urednika i voditelja Filipa Mursela Begovića „put prema ozdravljenju Bošnjaka“.

Edin Ramić govori o svojem političkom putu, o principima i načelima koje zastupa i u koje vjeruje, a intervjuu je vrlo kritičan prema nizu pojava koja urušavaju bosanskohercegovačko društvo.

Ramić, među ostalima, osvrće se na djelovanje Adila Osmanovića, Aljoše Čampare, Selvida Hurtića, Vojina Mijatovića, Sadika Ahmetovića, Ćamila Durakovića... objašnjava „ko je izdao u Rs“ i ko prodaje bošnjačke glasove, šta je uopće naša percepcija izdaje. Vrlo dojmljivo i traumatično govori o onome što proživljavaju povratnici, o zapostavljenoj kulturi sjećanja na rat i stradanje bošnjačkog naroda.

Ramić otkriva kako Bošnjaci mogu opstati u Rs-u, ko koga majorizira – Hrvati Bošnjake ili Bošnjaci Hrvate, a osvrće se i na predstojeće lokalne izbore.