Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović primio je visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Christiana Schmidta.

Razgovarano je o izmjenama Ustava Federacije i Izbornog zakona koje je donio visoki predstavnik.

Džaferović je kazao da su navedeni amandmani u skladu sa zahtjevima samo jedne političke stranke za izmjene Ustava FBiH i izbornog zakonodavstva.

Džaferović je kazao da visoki predstavnik prema Dejtonskom mirovnom sporazumu ima ovlasti da mijenja zakone i entitetske ustave, ali se protivi sadržaju navedenih izmjena, jer nisu u skladu sa presudom Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda na cijelom teritoriju BiH, niti sa principima iz presuda Evropskog suda za ljudska prava.

Istaknuo je i da je prema navedenim amandmanima produbljena asimetrija između dva entiteta, kada je u pitanju zaštita prava konstitutivnih naroda, zastupljenosti i načina odlučivanja.

Džaferović je istakao da konstitutivni narodi moraju imati ista prava u oba entiteta, što nije osigurano Schmitovim amandmanima, jer konstitutivni narodi imaju jedan status u Federaciji, a drugi u entitetu RS.

Džaferović je podcrtao da potpredsjednici entiteta RS, za razliku od Federacije, nemaju utjecaj u procesu formiranja Vlade i sudija Ustavnog suda tog entiteta.

Nadalje OHR propisao da u Federaciji premijer i potpredsjednik ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda, ali nije isto učinio u entitetu RS gdje i predsjednik i premijer entiteta mogu biti iz istog naroda, i gdje Bošnjaci i Hrvati nemaju utjecaj na izvršnu i zakonodavnu vlast, kao što svi narodi imaju u FBiH.

Džaferović je kazao da je OHR neophodan za funkcionisanje BiH, sve dok je na snazi Dejtonski sporazum ali da visoki predstavnik, da bi održao kredibilitet, mora raditi u interesu države BiH i svih naroda i građana.

Razgovarano je o budućnosti Bosne i Hercegovine, očuvanju stabilnosti i mira, na osnovu Dejtonskog sporazuma i 27 godina njegove implementacije.

Bilo je govora o evropskom putu Bosne i Hercegovine, u kontekstu Izvještaja Evropske komisije o napretku BiH.