NIP do sada ima izabrana dva svoja člana u rukovodstvima parlamenata: predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i potpredsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Oba kandidata su izabrani u ime Bošnjaka a nisu imali većinu u "klubovima" Bošnjaka, odnosno izabrani su zahvaljujući glasovima Srba, Hrvata i ostalih. Za razliku od drugih članova rukovodstva, Srba i Hrvata, koji su izabrani voljom većine unutar klubova naroda iz kojih dolaze.

Bošnjaci kao najbrojniji narod u Bosni i Hercegovini su i formalno svedeni na manjinu. Može biti izabran Bošnjak iako nema većinu među Bošnjacima i to je prihvatljivo Srbima, Hrvatima, ostalim, visokom predstavniku... Šta bi sa legitimnim predstavljanjem️

Zaključak: ujedinjeni Srbi i Hrvati potpomognuti nekolicinom Bošnjaka su izabrali Bošnjacima predstavnike u zakonodavnoj vlasti na nivo države i Federacije. Cijena ove političke trgovine će biti visoka i na štetu države Bosne i Hercegovine.

Cilj opravdava sredstvo!!