Na osnovu mandatnog pisma Evropska banka za obnovu i razvoj će razmotri učešće u projektu konverzije Bloka 3 TE Tuzla, koji trenutno kao energent za proizvodnju koristi ugalj, u kombinovano toplotno i energetsko postrojenje na bazi drvne biomase kroz obezbjeđivanje dugoročnog finansiranja, u obliku korporativnog kredita u iznosu do 50 miliona eura, a što će zavisiti od rezultata dalje procjene projekta.

Blok 3 TE Tuzla prestaje s pogonom na ugalj do kraja 2023. godine. Nastavak rada ovog kogeneracijskog Bloka, koji je konektovan na toplinsku stanicu sistema daljinskog grijanja gradova Tuzla i Lukavac, moguć je samo ukoliko se postrojenje uskladi sa zahtjevima Direktive o industrijskim emisijama (IED).

Jedna od opcija je da se izvrši potpuna konverzija Bloka 3 na biomasu, čime bi se ispunili i zahtjevi prema IED. Realnost i perspektivnost planiranog projekta, u smislu savladavanja logističkih izazova obezbjeđenja biogoriva, baziraju se na prikladnoj veličini Bloka 3 (kotlovi 2x50 MW, turbogeneratorski set 100 M).

Realizacijom projekta konverzije, Blok 3 bi u kogenerativnom režimu rada obezbijedio toplinsku energiju za okolne gradove do 2050. godine, pa i poslije, saopćeno je iz Elektroprivrede BiH.

Na osnovu mandatnog pisma Evropska banka za obnovu i razvoj će razmotri učešće u projektu konverzije Bloka 3 TE Tuzla, koji trenutno kao energent za proizvodnju koristi ugalj, u kombinovano toplotno i energetsko postrojenje na bazi drvne biomase kroz obezbjeđivanje dugoročnog finansiranja, u obliku korporativnog kredita u iznosu do 50 miliona eura, a što će zavisiti od rezultata dalje procjene projekta.

Blok 3 TE Tuzla prestaje s pogonom na ugalj do kraja 2023. godine. Nastavak rada ovog kogeneracijskog Bloka, koji je konektovan na toplinsku stanicu sistema daljinskog grijanja gradova Tuzla i Lukavac, moguć je samo ukoliko se postrojenje uskladi sa zahtjevima Direktive o industrijskim emisijama (IED).

Jedna od opcija je da se izvrši potpuna konverzija Bloka 3 na biomasu, čime bi se ispunili i zahtjevi prema IED. Realnost i perspektivnost planiranog projekta, u smislu savladavanja logističkih izazova obezbjeđenja biogoriva, baziraju se na prikladnoj veličini Bloka 3 (kotlovi 2x50 MW, turbogeneratorski set 100 M).

Realizacijom projekta konverzije, Blok 3 bi u kogenerativnom režimu rada obezbijedio toplinsku energiju za okolne gradove do 2050. godine, pa i poslije, saopćeno je iz Elektroprivrede BiH.