Bavljenje “zemljanim” radovima podrazumijeva upotrebu određenog oruđa koje se najčešće naziva alatkama. U obnovljenoj bosanskoj standardizaciji u posljednjih tridesetak godina uspostavljen je konsenzus među normativistima u tome da je riječ kojom se označava oruđe pomoću kojega se vrše neke zanatske ili druge npr. poljodjelatničke aktivnosti naziva alat, a u konkretnijem smislu i izvedenica alatka, kao bilo koja konkretna sprava kojom se nešto radi.

Tako je donekle uspostavljena i značenjska razlika između alata i alatke, pa je alat skup sredstava kojima se obavlja neki zanatski posao, dok je alatka sprava ili oruđe kojom se obavljaju različiti “zemljani” radovi. Doduše, u žargonskom jeziku alat može imati i preneseno značenja opscenog značenja (“Meščini, slab mu alat!”).

U nekim narodnim govorima registrirani su i oblici s protetskim, analoškim h-, pa se javljaju i halat i halatka, a za prvi primjer zabilježen je i oblik iz nešto starije književnojezičke tradicije, kako na to upozorava i Škaljić.

Kad je posrijedi etimologija, leksema alat u bosanski je došla preko osmanskoturskog, iako je porijeklom iz arapskog plurala ālāt.

Nije mali broj leksema u kojima dolazi do kolebanja u dodavanju ili izbacivanju inicijalnog analoškog h-: alat / halat, alatka / halatka, ašov / hašov, ašlama / hašlama, pa i ambar / hambar, ametice / hametice, ajvar / hajvar itd. Iako navedeni primjeri nisu u identičnim kategorijama, jer je u nekima h- etimološko a u nekim analoško, a u praksi se čak javlja i disproporcija, gdje je npr. oblik s etimološkim h- ispravan ali je u praksi bez toga suglasnika (ajvar, npr. koji je etimiloški hajvar), ili suprotno (hambar, koji je etimološki bez početnog h-) itd., norma je došla do određenih rezultata.

Tako su u konkretnom slučaju normirani etimološki oblici: alat i alatka, ali je situacija u nekim prilikama drukčije riješena, tako da su analoški oblici s protetskim h-, npr. hastal, hambar normirani. Prema rečenom, normirani su oblici alat i alatka, a oblici s protetskim h- bolje se uključuju u unutarnji sistem analoških inovacija zasnovanih na narodnim organskim navikama. Budućnost ove riječi vjerovatno je vezana za oblike bez h-.