Stranke “trojke”, koje već drugi mandat vladaju Kantonom Sarajevo, osmislili su novi udar na domaću privredu. Sve skriveo ispod zastavica sa logom Evropske unije. Naime, na nagovor svojih stranih mentora namjeravaju izmijeniti pravila igre kada su u pitanju esencijalne liste lijekova u ovom kantonu i tako udariti na nekolicinu farmaceutskih kompanija koje imaju svoje pogone u Bosni i Hercegovini.

Naime, u Kantonu Sarajevo postoji esencijalna lista lijekova na kojoj se nalaze zaštićeni proizvodi proizvođača iz Bosne i Hercegovine te farmaceutski proizvodi originatora, kompanija koje su kreirale i proizvele neki lijek.

Sada tu listu, kojom su štićene domaće kompanije, namjeravaju potpuno otvoriti i za strane kompanije koje spremno čekaju sa dampinškim cijenama proizvoda kako bi uništili konkurenciju i onda potpuno zavladali tržištem. Prema saznanjima Stava, takva nova lista biće zvanična od prvog juna ove godine.    

Taj potez znači težak udare na domaće kompanije - Bosnalijek, Hemofarm, Farmavitu, Zadu i Amsal te kompanije-originatore. Prema tvrdnjama upućenih, 99 posto posla u vezi sa takvom listom je već završeno iako se sve radi pod krin kom tarnsparentnosti i otvorenog tržišta te zahtjeva iz EU, jasno je da je lista kreirana kako bi se pogodovalo moćnim stranim farmaceutskim kompanijama te firmama sa prostora bivše Jugoslavije koje žele za sebe multimilionski posao sa lijekovima sa esencijalne liste koji su do sada imale bosanskohercegovačke kompanije. Od kojih neke imaju višestruko kvalitetnije proizvode od protežirane konkurencije.