Trojka danas nastavlja sa aktivnostima kako bi HDZ-u isporučili sudiju Ustavnog suda BiH Marina Vukoju. Smijenili su člana Komisije za izbor i imenovanje iz DF-a, te su sada vrlo svjesno i namjerno stvorili sve pretpostavke da ova komisija Predstavničkom domu PFBiH dostavi samo ime Marina Vukoje. DF je kategorički i konzistentno protiv ovog prijedloga.

Trojka je zaustavila NATO put Bosne i Hercegovine u ovom mandatu. Nisu usvojili niti poslali u sjedište NATO-a Program reformi (ANP) za 2023., niti su pripremili isti za 2024. godinu. Podsjetimo da je prethodna vlast, u mandatu 2018-2022. usvojila i u NATO uputila ANP za tri godine. U istom razdoblju Bosna i Hercegovina je i uvedena u Akcioni plan za članstvo (MAP), a što je predzadnja stepenica ka punopravnom članstvu.

Pozivamo državnu vlast da konačno preko Vijeća ministara BiH uputi u proceduru Budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2024. godinu. S obzirom da Budžet još uvijek nije u proceduri, prekršen je Zakon o finansiranju institucija BiH u dijelu da su prekršeni svi rokovi za usvajanje državnog budžeta za 2024. godinu.

Trojkina politika tzv. kompromisa je dovela do politike razvaljivanja države od strane njihovih partnera u vlasti. Politika popuštanja svih strateških pozicija iz oblasti finansija i sigurnosti, te prepuštanje četvrtog delegata u Domu naroda SNSD-u, doveli su nas do toga da SNSD i dalje poduzima sve radnje koje su protiv ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. To sada radi uspostavljanjem paralelnih struktura kao što je izborni proces koje narušavaju ukupnu sigurnost i stabilnost.