Tim je povodom danas održana svečanost na kojoj su sumirani rezultati rada, ali i dodijeljena posebna priznanja za afirmaciju te odgojno-obrazovne ustanove njezinim svršenicima, profesoru na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu Orhanu Bajraktareviću, i profesoru bosanskog jezika na Odsjeku za BHS jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Ismailu Paliću.

Filozofija i religija oblast je kojom se bavi profesor Bajraktarević, koji smatra da Medresa kao temeljna obrazovna ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini igra veliku ulogu u izjednačavanju filozofije i religije, koje su u proteklom periodu bile u podređenom položaju.

Čin priznanja koje mu se dodjeluje, kako je kazao, skretanje je pažnje i svjetla na filozofiju, na autentičnost filozofskog i religioznog mišljenja. Time se Mederesa uključuje i u međunarodni proces.

Za profesora bosanskog jezika na Odsjeku za BHS jezik na Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ismaila Palića, izuzetna je čast priznanje koje dobija za afirmaciju Medrese a bio je njen učenik.

Profesionalni put odveo ga je izvan institucija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i dominantno se bavi pitanjima bosanskog jezika, njegove strukture, gramatike, ali i pitanjima koja su povezana s ulogom i značajem koji jezik ima u životu jedne nacionalne zajednice.

“Priznanjem je Medresa, a time i Islamska zajednica, prepoznala bosanski jezik kao jednu od strateških oblasti u kojima treba djelovati i na koju se moramo bazirati ukoliko želimo sačuvati vlastiti kulturni identitet”, naglasio je profesor Palić.

Dodao je da je Medresa jedna od najvažnijih institucija ne samo Bosne i Hercegovine, Bošnjaka, nego općenito Balkana i ima dugu tradiciju u Evropi. Njen posebni značaj, smatra on, jeste u tome što je to škola koja brine ne samo o obrazovanju svojih učenika, kadrova nego i njihovom odgoju.

“Svjesni smo”, kaže Palić, “da se današnje društvo u različitim oblastima suočava s različitim izazovima i krizama, posebno kada se gubi moralno-etički kredibilitet. Stoga je uloga Medrese najjača u tom domenu - da obrazuje kadrove koji će ne samo biti sposobni za posao kojim se bave i koji će obavljati u budućnosti nego da to rade čestito, puna srca i s punom odgovornošću. To je najvažnije”, poručio je profesor Palić.

Gazi Husrev-begova medresa osnovana je 1537. godine kada ju je Gazi Husrev-beg utemeljo. Ona je do danas iznjedrila plejadu istaknutih ličnosti koje su u povijesti odigrale značajnu ulogu u opstanku i razvoju Bosne i Hercegovine.