Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) osudilo je neprimjereno ponašanje prema nosiocima pravosudnih funkcija.

Kako su naveli u saopćenju, redovno prate sadržaje koji se objavljuju o pravosuđu u medijima te su primijetili da se sve češće objavljuju neprimjereni sadržaji bilo da je riječ o tekstovima ili ilustracijama.

Posebno zabrinjava činjenica, navode, da se neprimjereni sadržaji objavljuju kada pravosudne institucije trebaju donijeti odluke u predmetima, odnosno u toku žalbenog postupka, što se može smatrati pritiskom na rad pravosuđa.

Ocjenjuju zabrinjavajućim da pojedini predstavnici zakonodavne vlasti upućuju prijetnje rukovodiocima pravosudnih institucija da će im uskratiti finansiranje institucije i tako onemogućiti rad ukoliko se ne udovolji njihovim zahtjevima vezanim za rad u pojedinim predmetima.