Ustavni sud Bosne i Hercegovine oštro je osudio aktuelno neustavno djelovanje Narodne skupštine Republike srpske, koje smatra i veoma ozbiljnim pritiskom na samostalnost i nezavisnost tog suda.

To je osnovna poruka iz saopćenja za javnost Ustavnog suda BiH objavljenog na službenoj stranici danas, nakon što je NSRS usvojila u srijedu zaključke kojima između ostalog osporava rad tog suda te poziva na potpuno nepoštovanje njegovih konačnih i obavezujućih odluka te poziva na blokadu rada i ostavku sudije/potpredsjednika tog suda Zlatka M. Kneževića.

"Podsjećamo da je Ustavni sud BiH utemeljen članom VI Ustava BiH kao nezavisni čuvar Ustava i kao institucionalni garant za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ustanovljenih Ustavom BiH i instrumentima Aneksa I Ustava. Ustavni sud BiH nije dio ni zakonodavne ni izvršne ni redovne sudske vlasti nego je Ustavom BiH pozicioniran kao posebna samostalna i nezavisna vlast koja na osnovu Ustava djeluje kao korektivni faktor za ostala tri segmenta vlasti i kao takav nije im dužan polagati račune. Samo Ustavni sud BiH može donositi propise i opće akte koji se tiču njegovog rada i njegove uloge utvrđene Ustavom BiH. Iz svega ovoga proizlazi da Ustavni sud BiH u ustavnopravnom sistemu BiH uživa potpunu samostalnost i nezavisnost od bilo koje grane vlasti, a što mu je dao isključivo Ustav BiH. Slijedeći navedeno, ističemo da NSRS za takvo djelovanje nema bilo kakvo uporište u Ustavu BiH. Dakle, nema osnova niti u jednoj odredbi Ustava BiH, pa ni entiteta, niti bilo kojeg zakona u BiH, koja omogućava zakonodavnim tijelima entiteta da se upliću u rad i nadležnost Ustavnog suda BiH, uključujući i opoziv sudija Ustavnog suda", navedeno je u saopćenju.

Povodom poziva NSRS da sudija Zlatko M. Knežević podnese ostavku, Ustavni sud podsjeća da svaki njegov član, prije preuzimanja dužnosti daje svečanu izjavu kojom se obavezuje da će se u vršenju dužnosti sudije Ustavnog suda BiH pridržavati Ustava i zakona BiH i da će dužnost sudije vršiti savjesno i nepristrasno, i to isključivo u ličnom svojstvu.

Ustavni sud BiH, ističu, podržava sav dosadašnji rad i profesionalizam u radu sudije i potpredsjednika Kneževića i u potpunosti ga podržava u ovim, za njega teškim izazovima i pritiscima kojima je neosnovano izložen.

"Ovdje se nesporno radi o svojevrsnom političkom utjecaju i pritisku na člana Ustavnog suda, što je u potpunosti neprihvatljivo i u suprotnosti sa Ustavom BiH i njegovim načelima. Navedeno djelovanje u svakom smislu utječe na pravnu sigurnost i podrivanje vladavine prava koja je osnovni temelj svakog demokratskog društva, kojem teži i BiH na svom putu ka Evropskoj uniji. Na kraju, želimo obavijestiti javnost da je potpredsjednik Knežević trenutno na opravdanom odsustvu/bolovanju. Iz navedenih razloga, Ustavni sud BiH u tim okolnostima nije u mogućnosti zakazati i održati planiranu plenarnu sjednicu krajem maja. Ustavni sud BiH  nastavlja rad u skladu s Pravilima Ustavnog suda BiH", poručuju u saopćenju, čija je potpisnica Valerija Galić, predsjednica tog suda.