I dok i dalje veliki broj Sarajlija negira postojanje “korone”, ili umanjuje opasnosti od pandemije, njihovi sugrađani umiru. Danima već više od dvadeset svaki dan. Što od "korone" što od drugih bolesti. Dženaze i sahrane po Barama, Vlakovu, manjim i većim sarajevskim padinskim grebljima, sve su češće a novine sve punije smrtovnica.

U martu prošle godine u Sarajevu je umrlo 335 osoba. Prosječno 11 osoba dnevno. U samo četiri dana marta, od 8. do 12, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine umrlo je najmanje 90 ljudi. Podaci do kojih smo došli sabirajući obavijest pokopnih društava (“Pokop”, “Bakije”, “Jedileri”) te uvidom u dnevne novine (“Oslobođenje” i “Avaz”) nisu potpuni, očekuje se da neke dženaze tek budu zakazane i objavljene.

Spisak koji donosimo ne sadrži imena isključivo onih umrlih od Covida, već pokazuju ukupnu smrtnost u Sarajevu koja je u odnosu na mart 2020. godine više nego udvostručena. Neki su umrli od Covida, neki zbog Covida, treći iz nekog drugog razloga, ali smrtnost u Sarajevu u martu nikada, osim možda u ratu, nije bila veća.

Adila (Omer) Kujović rođ. Isanović (95)
Ahmet (Kasim) Šorlija (72)
Aiša Vučinić, rođ. Šaćiragić (89)
Alija (Bajro) Mešanović (63)
Aljo (Alija) Babić (88)
Amela (Hamza) Husković rođ. Sućeska (54)
Amila (Muhamed) Maslić rođ. Beglerović (70)
Amir (Fehro) Artuković (56)
Ante Šimleša (86)
Arialda (Seđad) Dizdar (33)
Asim (Safet) Isanović (88)
Bahrija (Redžep) Bešić, rođ. Mujkić (56)
Bajro (Hamid) Sejdić (84)
Begza Kutlovac, rođ. Šečić (88)
Derviša (Salko) Kuloglija rođ. Bašović (82)
Dika (Šaćir) Vladavić rođ. Imamović (89)
Dževad (Ramo) Veljan (63)
Edhem (Nezira) Kajgana (93)
Elvira (Tifan) Lončar rođ. Haskić (51)
Enes (Hamdija) Dautbegović (81)
Enisa – Nina (Mahmut) Bašić rođ. Kapić (62)
Ešref-Ešo (Munib) Đozić (75)
Fehim (Ago) Selmanović (75)
Fehra (Muharem) Viteškić rođ. Nišić (84)
Fuad (Fadil) Arnautović (73)
Halid (Muradif) Pita (69)
Halil (Husein) Jašarević (75)
Halil (Mujo) Podumljak (72)
Hanifa (Avdo) Smailović (72)
Hasan (Avdo) Kunić (72)
Hasan (Šerif) Šatrović (78)
Hava (Husein) Cibra rođ. Karić (74)
Hava (Ibrahim) Mehmedović (66)
Hiba (Hamdija) Aganspahić rođ. Emirhafizović (81)
Hiba Hašimbegović, rođ. Hadžiatlagić (91)
Hikmeta Stočanin, rođ. Husić (67)
Hilmo (Hasan) Dolovac (81)
Huso-Taco (Murat) Skenderagić (78)
Ibrahim (Šerif) Bezdrob (86)
Ismet (Avdo) Prlja (88)
Ismet (Hasan) Hromo (84)
Izet (Šaban) Imamović (76)
Janko (Gojko) Bosiljčić (67)
Kemal (Džemal) Korić (80)
Kemal Prevljak (81)
Manda Gluvačević, rođ. Mijić (87)
Medo (Mehmed) Mujezinović (63)
Mehmed (Muradif) Hodžić (78)
Meho (Mumin) Macić (76)
Midhad (Šećo) Fazlić (83)
Midhad (Šerif) Masleša (51)
Milica (Radojko) Kajević (83)
Miralem (Dževad) Lika (70)
Miralem (Himzo) Duharkić (63)
Mirsad (Omer) Tojaga (60)
Muhamed (Jusuf) Ćemalović (84)
Muhamed (Ramiz) Ahmetašević (86)
Mujo (Halim) Delić (74)
Mustafa (Salih) Đelilović (66)
Mustafa (Selim) Spahić (62)
Nađa Mehmedbašić, rođ. Mušanović (82)
Nafija (Salko) Oruč, rođ. Emšo (83)
Nedžad (Sulejman) Sidro (76)
Nusret (Hašim) Jusupović (69)
Omer (Halil) Kurić (83)
Petar (Vaso) Mićević (83)
Rabija (Numan) Hadžović rođ. Ugljanin (65)
Ramiz (Daut) Ahmespahić (69)
Ramiza (Rasim) Ahmetspahić rođ. Šojko (62)
Ramiza (Salko) Sulejmanović (86)
Rasema (Avdo) Hajrić rođ. Pljevljak (89)
Rašid (Meho) Ruhotina (85)
Rifa (Azem) Crnčević rođ. Ledina (93)
Rifa (Fejzo) Beganović (65)
Sabiha Hukić, rođ. Huko (58)
Sadika (Sabit) Ruhotina rođ. Ljuca (65)
Safet (Agan) Proho (72)
Safet (Haćim) Camić (62)
Safeta-Beba Starogorac, rođ. Medunjanin (62)
Salih (Uzeir) Dizdar (68)
Sejdalija (Mehmed) Subašić (72)
Senada Hodžić, rođ. Omerbegović (62)
Sulejmen (Ahmed) Kulić (81)
Suzana (Vojislav) Đozo rođ. Milidrag (64)
Šefik (Edhem) Mazalović (74)
Ševka-Fika (Hadži Ibro) Hamzagić, rođ. Kečo (74)
Tahira Dobardžić, rođ. Baručija (85)
Vahid (Salko) Hukara (63)
Zejna (Asim) Lemeš, rođ. Pehadžić (85)
Zineta (Aziz) Ganović (68)