- Poštovani ministre Dačić,

zvaničnici Republike Srbije, u duhu dobrosusjedskih odnosa i izgradnje europskih i dobrih regionalnih odnosa, dobrodošli su u Bosnu i Hercegovinu. Naše odnose trebamo i moramo graditi na međusobnom uvažavanju i poštovanju.

Ipak, dozvolite mi da vas podsjetim kao ministra vanjskih poslova Srbije i delegaciju Republike Srbije sa činjenicom da je obilježavanje tzv. dani RS 9. januara suprotno odluci najvišeg suda u BiH - Ustavnog suda BiH (Službeni glasnik BiH, broj 30/19).

Neprovođenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je krivično djelo te bi organizatori neustavnog obilježavanja mogli biti predmetom pravosudnog procesa.

Dolazak visoke delegacije Republike Srbije i saučešće u neustavnim aktivnostima direktno narušava odnose Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Slavimo 9. Januar kao dan RS-a, kako je utvrđeno odlukom Ustavnog suda BiH krši Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava.

"U predmetu broj U 2/18 Ustavni sud usvojio je zahtjev devet delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 2. stanje 1. Zakon o Danu Republike Srpske (Službeni glasnik RS 113/16). Utvrđeno je da je sporna odredba, koja glasi: "Na osnovu potvrđene volje građana Republike Srpske, 9. Siječanj se proglašava Danom Republike”, a ne u skladu s članom I/2. Ustav Bosne i Hercegovine, član II/4. Ustav Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 1.1. i na članak 2. a) i c) Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i članak 1. Protokol br. 12 s Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članak VI/5. Ustav Bosne i Hercegovine ", navodi se u obrazloženju.

Niko ne osporava pravo entiteta da obilježavaju svoje praznike koji su u skladu sa ustavom niti doček zvaničnika Republike Srbije u BiH, već 9. Januar, odlukom suda ne može se obilježiti kao Dan Republike Srpske - napisala je Turković na svom Facebook profilu.