Problem sa sušom, koji je u zemlji počeo prošlog ljeta, nastavlja se i u zimskim mjesecima zbog niskog nivoa padavina.

Sušom je najviše pogođena rijeka Po, najveća u zemlji.

Navodi se da je vodostaj rijeke Po pao na kritične nivoe.

Vodostaj na pojedinim tačkama, na području Lombardije, bio je oko 3,2 metra niži od standardnog.

Naročito na lokaciji mosta Gerola između regiona Pijemonta i Lombardije, voda u koritu rijeke je ozbiljno smanjena, a u tlu su nastale pukotine zbog nedostatka vode.

Prema podacima italijanskog udruženja poljoprivrednika (Coldiretti), pad nivoa vode u Po, koji je važan resurs za poljoprivrednu proizvodnju zemlje, uzrokovao je pad proizvodnje riže za oko 30 posto u ljeto 2022. godine.