Stari kameni most u Konjicu na rijeci Neretvi smatra se jednim od najljepših mostova iz osmanskoga perioda u Bosni i Hercegovini, zajedno sa Starim mostom u Mostaru, Arslanagića mostom u Trebinju i ćuprijom Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu. U julu 2003.godine Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine proglasila je ovo dobro nacionalnim spomenikom od značaja za Bosnu i Hercegovinu.

Podignut je 1682. godine, u vrijem sultana Mehmeda IV. Sagrađen je od kamena, sa šest lukova. Stoljećima je spajao obale Neretve, a često se smatra i tačkom gdje se spavaju Hercegovina i Bosna.

Most je srušen 3. marta 1945, na dan oslobođenja Konjica. Minirali su ga njemački nacisti pri povlačenju svojih trupa. Nakon toga izgrađen je drveni, pa betonsko-čelični most, a 1962. postavljena je betonska konstrukcija.

Radovi na obnovi mosta počeli su 12. maja 2006. godine, a obnova je završena za tri godine, uz pomoć  Vlade Republike Turske i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Istovremeno je revitalizirana stara konjička čaršija u neposrednoj okolini mosta.

Most u potpunosti odgovara mostu iz XVII vijeka. Postavljen je na šest blago prelomljenih svodova, oslonjenih na pet temeljnih kamenih stubova i dva priobalna podzida. Zidan je od precizno izrađenih kamenih kvadera, koji su u donjem dijelu, približno do visine viših vodostaja, od bijelog, dobro obrađenog krečnjaka, dok su gornji dijelovi od lijepo klesane sedre. Zaključni kameni svodovi također su od krečnjaka. Dugačak je 102 metra.

U obnovljeni Stari most ugrađeno je ukupno 2.408 blokova sedre, više od 10 tona olova, skoro pet tona klamfi, a sve je učvršćeno malterom napravljenim kao nekada, od pijeska, kreča i mljevene opeke.