Silovanje i seksualno nasilje korišteno je kao ratno oružje od strane Srba protiv etničkih Albanaca tokom rata na Kosovu 1998.-1999. godine, napisao je Kosovski centar za rehabilitaciju žrtava mučenja u svom novom izvještaju.

Najmanje 20.000 ljudi silovali su srpski vojnici i policajci tokom rata, a centar je detaljno dokumentirao oko 900 slučajeva među kojima je 56 muškaraca i 135 maloljetnica. Utvrđeno je da su žrtve stavljane u 'kuće za silovanje' gdje su držane s jedinom svrhom da budu stalno silovane i seksualno zlostavljane.

“Podaci su namijenjeni su svim institucionalnim i izvaninstitucionalnim mehanizmima, kao i samim preživjelima. Podaci su javni u obliku statistike i mogu se koristiti za pristup pravdi”, rekla je Fatmire Haliti, koordinatorica projekta u centru. Slučajevi silovanja bili su najčešći u ruralnim područjima.

Na Kosovu je 2018. godine usvojen novi zakon kojim se žrtvama dodjeljuje status preživjelih žrtava ratnog seksualnog nasilja, što im daje priznanje i pravo na novčane naknade. Nažalost, žene koje su bile silovane često su ostajale trudne, a bebe su ostavljene u sirotištima ili dane na usvajanje. Majke se previše srame da bi progovorile, čak i danas.

Human Rights Watch je 2000. objavio da su oficiri i komandanti srpskih snaga odgovorni za “obrazac grupnog silovanja” građana Kosova. “Izvještaj navodi da silovanja nisu rijetka i izolirana djela koja su počinili pojedinci, već su se namjerno koristila kao instrument za teroriziranje civilnog stanovništva, iznuđivanje novca od porodica i tjeranje ljudi da napuste svoje domove”, rekli su tada.

Do danas su sudovi procesuirali samo jednog počinitelja silovanja nad kosovskim Albancima, iako presuda po žalbi optuženika još nije donesena. Šest ostalih osuđeno je samo za druge ratne zločine počinjene u zemlji.

U međuvremenu, u decembru 2021. godine, nekoliko članova Kongresa pisalo je američkom predsjedniku Joeu Bidenu tražeći od njega da izvrši pritisak na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da u potpunosti istraži, između ostalog, seksualno nasilje nad ženama na Kosovu. Vučić do sada nije odgovorio na taj poziv.

Što se tiče rada centra, Haliti je za Teve 1 rekla da je „stvorena online platforma koja s vremena na vrijeme objavljuje prikupljene podatke putem službene web stranice naše organizacije. Do sada smo prikupili podatke za 900 slučajeva, ali još uvijek smo u procesu evidentiranja novih slučajeva, što će se, vjerujem, nastaviti iu godinama koje dolaze”.