Gospodine Hadžifejzoviću,

Zbog teških i netačnih kvalifikacija koje ste iznijeli u Vašem dnevniku od 23.04.2021. godine, a u cilju istinitog informisanja javnosti, tražimo od Vas da objavite naš demanti Vaše pogrešne interpretacije sadržaja našeg sastanka sa tadašnjim premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem 15.02.2017. godine, te Vas istovremeno informišemo o sljedećem:

1. Inicijativa za sastanak je došla neformalnim kanalima od strane jednog ministra iz tadašnje Vlade Srbije koji je smatrao da, bez obzira na Reviziju tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije u Hagu, treba sačuvati dobre bilateralne odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine.

2.SDA BiH je prihvatila njegovu dobronamjernu sugestiju da bi jedan takav susret mogao biti od koristi za buduće bilateralne odnose dvije države.

3.Sastanak je održan u Vladi Srbije; trajao je nepuna dva sata i na istom se diskutovalo o brojnim aktuelnim temama i pitanjima od značaja za obje zemlje.

4. U toku razgovora spomenuto je i pitanje najavljene Revizije. Mi smo Premijeru Vučiću saopćili naš stav da Bosna i Hercegovina ima i pravo i obavezu prema žrtvama genocida da pokrene Reviziju u Hagu; da će Revizija biti pokrenuta i da to po našem sudu ne bi trebalo da bude prepreka za buduće bilateralne odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije. O ovoj temi se sa naše strane ništa ni više ni manje nije kazalo, jer o budućoj sudbini Revizije ili o pravnim i proceduralnim detaljima njenog pokretanja nismo ni mogli razgovarati, s obzirom na to da nijedan od nas dvojice nije bio uključen u bilo koju fazu rada na izradi i pokretanju Revizije.

Zbog svega prethodno navedenog, smatramo da je svako tumačenje ovog sastanka van navedenih činjenica pogrešno i netačno.

S poštovanjem,

Sarajevo; 24.04.2021. godine

Denis Zvizdić, s.r.

Safet Softić s.r