GO SDA Mostar smatra potpuno nedopustivim i politički skandaloznim da se zvanični, pravosudni i policijski organi koriste u interesu i za svrhe nevladinih organizacija sa političkim pretenzijama, kao što je Hrvatski narodni sabor BiH.

“Građani Mostara nisu niti će pristati na bilo kakvo ozakonjenje etničkog čišćenja ili pokušaje da im se njihova prava svedu samo na pojedine dijelove grada, a što 'crtači' etničkih karata već godinama pokušavaju javnosti, i domaćoj i stranoj, podvaliti kao navodno 'legitimno' rješenje. Ukoliko u ovom slučaju postoji bilo kakvo nezakonito postupanje, onda je to prije svega pokušaj HNS-a da se građanima Mostara uskrate zakonom jasno definisana građanska prava i na taj način poruči da su oni zapravo građani drugog reda, te da, eto, nemaju šta tražiti u dijelu grada koji nije 'njihov'. Na takve politike, nikada nismo niti ćemo pristati, a duboko smo uvjereni da se tim principom vode i najviši predstavnici međunarodne zajednice u BiH i ambasadori najznačajnijih država u Sarajevu”, navedeno je, između ostalog, u pismu koje jer Gradska organizacija SDA Mostar poslao međunarodnim zvaničnicima u BiH.

U pismu je zatraženo da međunarodna zajednica svojim autoritetom stane u zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda, zaštićenih zakonom i međunarodnim konvencijama, a koje se na ovaj način onemogućavaju Bošnjacima povratnicima u jednom dijelu Mostara.

“Ovakva zloupotreba pravosudnog sistema u Mostaru, HNK i Bosni i Hercegovini, i to od potpuno nenadležne nevladine organizacije sa političkim pretenzijama, predstavlja veliku opasnost za ukupne odnose u Gradu Mostaru, posebno imamo li na umu istorijat događanja u zadnjih tridesetak godina”, navedeno je takođe u pismu Gradske organizacije SDA Mostar koje je poslano međunarodnoj zajednici.