Crna Gora danas obilježava Dan nezavisnosti i 17 godina od kada je na referendumu obnovila državnu samostalnost.

Na referendumu 21. maja 2006. godine glasalo je 419.240 građana, ili 86,5 posto od ukupnog broja birača.

Nezavisnost države podržalo je 230.661, ili 55,5 posto građana Crne Gore koji su izašli na referendum, dok je za ostanak u zajedničkoj državi sa Srbijom glasalo 185.002 ili 44,5 posto.

Skupština Crne Gore prethodno je usvojila Zakon o referendumu, koji je dogovoren uz preporuku Evropske unije. Za uspjeh referenduma bilo je potrebno da ga podrži 55 posto izašlih birača.

Referendumsko pitanje glasilo je - Želite li da Republika Crna Gora bude nezavisna država s punim međunarodno-pravnim subjektivitetom.

Nezavisnost Crne Gore proglašena je 3. juna 2006. godine, dok je 28. juna te godine Crna Gora postala 192. članica Ujedinjenih nacija, a 11. maja 2007. godine članica Savjeta Evrope.

Povodom Dana nezavisnosti, 21, 22. i 23. maj su neradni dani u Crnoj Gori.