Sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj treba da se zastupnicima prezentira informacija predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine Lidije Bradare o prijedlogu za imenovanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održava se danas u Sarajevu.

Sa 52 glasa za i 31 glasom protiv usvojen je i zaključak koji su predložili HDZ i "Osmorka". Zastupnički dom konstatuje da u ustavnom roku od 30 dana od dana izbora predsjednika i dva potpredsjednika FBiH nije u potpunosti završen proces imenovanja Vlade FBiH kako to nalažu odredbe Ustava FBiH. Zastupnički dom je opredijeljen da se što prije formira nova Vlade FBiH i poziva sve učesnike u ovom procesu da se hitno iznađe rješenje za pitanje kako bi se ispoštovale ustavnosti, zakonitosti i vladavine izvršne vlasti u Federaciji BiH.

Usvojeni su zaključci koje su predložili zastupnici SBiH i NES-a, po kojima Zastupnički dom zadužuje Ustavnu komisiju da u roku od 15 dana razmotri postojeći ustavni sistem i inicira usklađivanje ili izmjenu ustavnih odredbi za izbor Vlade FBiH, nakon promjena koje su nastale donošenjem amandmana na Ustav FBiH od strane visokog predstavnika Christiana Schmidta, a sve radi postizanja ustavnog rješenja koje će omogućiti imenovanje i potvrđivanje Vlade sadašnjem kao i svakom narednom sazivu Parlamenta FBiH.

Nakon pojedinačnog izjašnjavanja zastupnika o Deklaraciji koju je predložio Klub zastupnika SDA, Gabela je saopćila da je 50 zastupnika bilo za, 17 protiv i 15 suzdržanih, piše Faktor.

Glasovima 50 zastupnika, uz 21 protiv i 11 suzdržanih usvojena je Deklaracija o neprihvatanju najavljenog prijedloga OHR-a za izmjene Ustava FBiH i drugih zakonskih ili podzakonskih akata sa ciljem produbljenja etničkih podjela i diskriminacije kroz izborni proces koju je predložio Klub zastupnika SDA. Nakon objave rezultata glasanja izražena je sumnja u glasanje i zatraženo je pojedinačno izjašnjavanje.