Ovogodišnja akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode bit će organizirana u periodu od 17. septembra do 2. oktobra, saopćili su iz Uprave za vjerske poslove i Ureda za zekat Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini.

Prikupljanje će se vršiti na području svih džemata i medžlisa koji djeluju u okviru Islamske zajednice, a poljoprivredni proizvodi prikupljeni u ovoj akciji, usmjerit će se za ishranu korisnika odgojno-obrazovnih ustanova Islamske zajednice i za pomoć socijalno ugroženim osobama.

Obaveznost davanja zekata na poljoprivredne proizvode jasno je naglašena u kur'anskim ajetima:

"O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam Mi dajemo neizdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili kad ni vi sami to ne biste primili, osim zatvorenih očiju. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i da je hvale dostojan. Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve" (Bekare, 267-268);

"On je Taj koji stvara vinograde poduprte i nepoduprte, i palme i usjeve različita okusa, i masline i šipke, slične i različite – jedite plodove njihove kad plod dadnu, i podajte na dan žetve i berbe ono na što drugi pravo imaju (zekat), i ne rasipajte, jer On ne voli rasipnike". (En'am, 141)

Ova obaveza potvrđena je i riječima Muhameda, a.s.:

"Na ono što se natapa kišom, izvorom vode ili podvodnim vodama daje se desetina, a na ono što se natapa navodnjavanjem dvadesetina";

Muhamed, a.s., rekao je Muaz ibn Džebelu, r.a., neposredno prije nego ga je poslao u Jemen: "Uzmi od njih zekat na žito od žita, ovcu od sitne stoke, devu od kamila i kravu od goveda."

Unesimo bereket u našu zemlju

Islam je savršena i sveobuhvatna vjera koja ljudima omogućava uspostavljanje ravnoteže između duhovnog i materijalnog. Svaki temelj islama, pored duhovne komponente, ima i društvenu implikaciju. Tako nas namaz pet puta dnevno okuplja u džamiji, hadž jednom godišnje okuplja muslimane iz svih krajeva Zemlje, kurbani, pored humanitarnog aspekta, unapređuju naše rodbinske i komšijske veze, a zekat je mehanizam koji islamskoj civilizaciji osigurava materijalnu pravdu i blagostanje.

Institucija zekata i kurbana imala je ključnu ulogu u opstanku naše Islamske zajednice u periodu nakon Drugog svjetskog rata. Posljednjih godina zalaganjem Ureda za zekat i cijele infrastrukture Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bilježi se značajan porast davanja zekata, a kroz akcije otkupa kurbana intenzivno se obnavlja stočarski fond u povratničkim sredinama.

Na jesen Islamska zajednica tradicionalno provodi akciju prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode. Priprema i koordiniranje ove akcije realizira se kroz susrete u sjedištima muftijstava s glavnim imamima i drugim rukovodiocima direktno uključenim u edukaciju, odnosno podizanje svijesti o zekatu na poljoprivredne proizvode i njegovo prikupljanje.

Oživaljavanje vakufskog zemljišta

Medrese dijelom kroz zekat na poljoprivredne proizvode prehranjuju svoje učenike, a pojedini medžlisi obrađuju vakufske parcele kojima raspolažu i tako postaju i donatori za humanitarna udruženja i javne kuhinje.

Lider u poljoprivrednoj proizvodnji na vakufskom zemljištu je Medžlis Janja.

Vakufska direkcija kroz jedan od svoja četiri fonda već godinama radi na revitalizaciji vakufskih parcela kroz sjetvu i podizanje višegodišnjih nasada.

Značaj donacije veći je i zbog činjenice da su krompir i žitarice proizvedene u povratničkom medžlisu na vakufskim parcelama.

Najvažniji aspekt projekta ogleda se u iskorištavanju ekonomski neisplativih, odnosno do sada neiskorištenih vakufskih parcela. Implementacijom ovakvih projekata povećava se vlastita proizvodnja i smanjuje se ovisnost o uvozu.

Vakufska direkcija od 2014. godine realizira projekt podizanja nasada oraha kroz partnerstvo s donatorima “Rahma Internacional” iz Kuvajta i turskom agencijom za razvoj TIKA na području medžlisa Kakanj, Fojnica, Olovo, Kiseljak, Ključ…

Ako nismo od onih koji su u obavezi dati zekat na novac ili u poljoprivrednim proizvodima, budimo od onih koji će sebe ugraditi u oživljavanje vakufskih parcela.