Proteklog vikenda  delegacija rukovodstva Kongres Bošnjaka svijeta u kojoj su bili članovi iz Norveške, Slovenije, SAD i Bosne i Hercegovine na čelu sa predsjednikom Azemom Derviševićem posjetili su bošnjačke zajednice u Glamoču i Livnu.

Uz vrlo srdačan doček i prijatno druženje sa Bošnjacima ovih gradova delegacija je imala priliku da se upozna sa kulturno historijskim znamenitostima i dostugnućima ovih zajednica kroz interaktivne okrugle stolove na temu: Bliža i aktivnija veza povratničkih zajednica sa aktivistima dijaspore u svijetu koji potiču iz tih zajednica.

"Metodom panel diskusije i razgovora sa učesnicima pkruglog stola došlo se do mnogih saznanja kroz koja su prošla i prolaze ove zajednice sa akcentom na odnosu nadležnih državnih institucija i pojedinaca prema njima. Evidentirali smo neke od postojićih izazova kao i šansi, pa stoga ćemo kroz prizmu naših budućih aktivnosti i u skladu sa našim mogućnostima planirati konkretne aktivnosti, poručili su iz KBS.

Istakli su da je neophodno umrežavanje i povezivanje aktivista povratničke zajednice sa aktivistima članova KBS i drugih sličnih nevladinih organizacija u protoku informacija koje bi u konačnici dale rezultate postavljene u gore navedenom cilju.

"Na kraju vrijedno je istaći da su naši domaćini bili uistinu domaćini kako to priliči našem Bošnjaku koji zna na kraju zasvirati i zapjevati. KBS se zahvaljuje našim domačinima u Glamoču i Livnu na srdačnom i iskrenom gostoprimstvu i iskazanoj želji za bližnjom saradnjom sa KBS", stoji u saopćenju KBS.