Podignuta je optužnica za zločin protiv čovječnosti na području Srebrenice, saopćeno je iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine, prenosi Anadolu Agency (AA).

Tužitelj Posebnog odjela za ratne zločine, podigao je optužnicu protiv Milenka Živanovića, rođenog 1946. godine u Ratkovićima, Srebrenica.

"Optuženi se tereti da je kao general i komandant Drinskog korpusa VRS-a, 1995. godine, kao učesnik Udruženog zločinačkog poduhvata vršio planiranje i rukovođenje aktivnostima jedinica Drinskog korpusa u rasprostranjenom i sistematičnom napadu usmjerenom protiv bošnjačkog civilnog stanovništva na području Srebrenice i Žepe", navedeno je iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

U optužnici se navodi da je optuženi, počevši od marta 1995. pa do sredine jula te godine, u više navrata, izvršio blokiranje zaštićene zone Srebrenica, sprečavao snabdijevanje, kao i naredio artiljerijske napade na civilno stanovništvo i ciljeve na području Srebrenice, kako bi se stvorili nepodnošljivi životni uvjeti i civilno stanovništvo prisilio da napusti svoje domove i imovinu.

Također, optuženi se tereti za artiljerijske i pješadijske napade na stanovništvo, koji su rezultirali smrću više osoba, kao i napade na stanovništvo prilikom napuštanja Srebrenice i napad na položaje snaga UN-a sa ciljem njihovog onesposobljavanja za zaštitu civila. Nadalje, optuženi se tereti da je vršio mobilizaciju svih raspoloživih vozila i potrebnog goriva sa ciljem prisilnog progona civilnog stanovništva sa područja Srebrenice, kao i transporta zarobljenih muškaraca i dječaka koji su prisilno odvojeni radi zarobljavanja i ubijanja.

Optuženi se također tereti da su vojne i policijske jedinice pod njegovom komandom, učestovale u zarobljavanju više hiljada muškaraca i dječaka sa područja Srebrenice, na putnoj komunikaciji Bratunac - Milići, kao i njihovom nezakonitom zatočenju i transportu.

Tužilaštvo BiH će navode optužnice dokazivati pozivanjem većeg broja svjedoka, kao i iznošenjem većeg broja materijalnih dokaza, uključući i dokumentaciju dobijenu saradnjom sa tužilaštvom i sudom MRMKS u Haagu.