Irak je imao posebno sušno ljeto, ali Mizherova porodica je ovdje već četiri generacije, uzgaja pšenicu i povrće, također uzgaja i krave i ova godina je izuzetna.

„Zelena zemlja je pretvorena u neplodnu pustinju“, kaže Mizher. „Ne sjećam se da sam ovo vidio za života.“

Nivoi vode u velikim rijekama Eufrat i Tigris, na čijim su se drevnim obalama civilizacije Mesopotamije pojavile prije 8.000 godina, opao je za polovicu.

Vladini zvaničnici kažu da je krivac širenje hidroloških projekata u susjednoj Turskoj i Iranu uzvodno, što je dugogodišnji problem kompliciran lošim upravljanjem vodama i stalnim opadanjem padavina.

Irak je peta najugroženija država u pogledu klimatske krize. To je također zemlja bogata naftom koja ostvaruje mjesečne prihode od 10 milijardi dolara usljed skoka cijena. Ali vlade, nekoliko njih u nizu, nisu uspjele da se pripreme za ono što stručnjaci upozoravaju da dolazi.

“Nadležni ljudi ne gledaju u budućnost zemlje. Sve do čega im je stalo je koliko imaju koristi od pozicija koje zauzimaju”, kaže Nadhir al-Ansari, irački inženjer za vode i profesor na švedskom Univerzitetu Luleå. “Ljudi koji su preuzeli ministarstvo voda nemaju nikakvu stručnost.”

Al-Ansarijevo istraživanje predviđa da će se padavine u Iraku smanjiti za 15-20% ovog stoljeća, smanjujući vodu u Tigrisu i Eufratu do 73%, sa ozbiljnim implikacijama na nivo podzemnih voda.

Posljedice su već bile razorne za poljoprivrednike koji se oslanjaju na rijeke. Mizherovi usjevi su ove godine potpuno podbacili, ostavljajući njegovu 13-članu porodicu bez prihoda. Farmer je počeo da prodaje svoje mršave krave za djelić njihove uobičajene cjene, narušavajući osnovnu imovinu farme.

“Primarna odgovornost je na iračkoj vladi da obezbjedi infrastrukturu,” kaže Mizher. “Nema planiranja, nema podrške za poljoprivrednike.”

Irački poljoprivredni sektor se suočio sa decenijama pada zbog sukoba, nedostatka investicija i globalnog zagrijavanja, a marže farmera su stisnute zbog rastuće cijene inputa i jeftinog uvoza poljoprivrednih proizvoda. Umjesto modernizacije sektora, vlada je rekla da će ove godine smanjiti poljoprivredno zemljište za polovinu kao odgovor na sušu, što je bolan udarac za sektor koji zapošljava 18 posto stanovništva.

Mizherova farma nalazi se nekoliko kilometara zapadno od drevnog grada Babilona, ​​čije je carstvo procvjetalo u drugom mileniju prije Nove ere zahvaljujući širenju sumerske mreže za navodnjavanje od strane kralja Hamurabija. Irak se i dalje oslanja na iste metode navodnjavanja na otvorenom.

Sa sadašnjom tehnikom, koja se koristi već 8.000 godina, gubici vode su veoma visoki“, kaže al-Ansari.

Voda za navodnjavanje u Iraku teče kroz mrežu otvorenih kanala, što rezultira visokim stopama isparavanja ljeti, kada temperature prelaze 50C. Više vode se rasipa kada dođe do polja, jer farmeri koriste rasipničke tehnike navodnjavanja umjesto preciznijeg navodnjavanja kapanjem ili prskanjem.

Vlasti su pribjegle racionalizaciji. Mizherov kanal za navodnjavanje, ogranak od pritoke Eufrata, poplavljen je samo jednom u tri nedjelje. Dok voda stigne do farme, ona je svedena na curenje, jedva dovoljno za potrebe domaćinstva, a kamoli za zalijevanje polja.

Usjevi su uvehli, uključujući i travu namijenjenu ishrani stoke. Jedna od krava je već preslaba da bi stajala, njeno tele moli za mlijeko koje ne može proizvesti.

„Ovo je prva žrtva, ali očekujem da će ih do kraja ljeta biti mnogo više“, kaže Mizher. U nemogućnosti da priušti stočnu hranu, prodao je 11 od 17 goveda za samo 20 dolara. Obično bi koštali između 800 i 1.000 dolara.

Nedostatak vode pojačao je vjekovne tenzije duž kanala za navodnjavanje između farmera, uz optužbe da se preusmjerava više vode nego što je pošteno. „Ne postoji nadzor od strane vlade da se uvedu sankcije onima koji prekomjerno koriste vodu“, kaže Mizher, čija se farma nalazi ispod vode.

Desetine hiljada ljudi raseljeno je širom južnog Iraka zbog nestašice vode. Mnogi su se uputili prema prenaseljenim gradovima, gdje je nedostatak poslova i usluga izazvao nemire.

Mizher za sada odbija da odustane od farme. “Ovo je zemlja mojih predaka.”