Ustavni je sud Hrvatske od početka ove godine do danas usvojio čak 190 ustavnih tužbi bivših pripadnika HVO-a koji traže da im hrvatska država prizna status hrvatskih ratnih vojnih invalida (HRVI) i materijalna prava koja iz toga statusa proizlaze, piše danas zagrebački Jutarnji list.

Na rješenje čekaju još 84 ustavne tužbe veterana HVO-a. Navedene brojke potvrdili su nam na Ustavnom sudu. To znači da svih 190 veterana HVO-a čije su ustavne tužbe dosad usvojene, a tim će putem vjerovatno krenuti i onih 84 koji još čekaju odluku Ustavnog suda, pred upravnim sudovima obnoviti postupak i da će im biti priznata prava koja im ranijim presudama nisu priznata.

Upravni sudovi nakon usvajanja ustavnih tužbi veterana HVO-a nemaju manevarskog prostora odreći im prava na stjecanje statusa HRVI i materijalna prava koja taj status donosi. Sve donesene odluke pozivaju se na prvu odluku te vrste koju je Ustavni sud donio u slučaju Lamešić i objavio početkom ove godine.

Prvu odluku kojom je usvojena ustavna tužba veterana HVO-a Ive Lamešića Ustavni je sud donio 20. decembra 2022. godine, a objavio je u januaru ove godine. U njoj je većina ustavnih sudija zauzela stajalište da je Lamešiću Visoki upravni sud koji mu je pravosnažnom presudom odbio priznati pravo na status HRVI-ja i pripadajuća prava prekršio pravo na pravično suđenje.

Prema Ustavnom sudu, Lamešić je imao legitimna očekivanja da će mu Hrvatska država priznati status HRVI i pripadajuća prava s obzirom na to da je Ministarstvo obrane 1998. donijelo rješenje kojim mu je priznalo taj status.

Ustavni je sud podsjetio da je 2017. na snagu stupio Zakon o pravima hrvatskih branitelja kojim se bivšim pripadnicima HVO-a priznaju stečena prava.

Zato su upravni sudovi, istaknuo je u slučaju Lamešić Ustavni sud, na veterane HVO-a dužni primijeniti Zakon o braniteljima iz 2017., a ne Rješenje Ministarstva branitelja iz 2013., doneseno u vrijeme kad je ministar branitelja bio SDP-ovac Fred Matić.