Liberalni savez Crne Gore oformljen je neposredno prije ratnih dešavanja na području tadašnje Jugoslavije. Ova politička stranka osnovana je kao opoziciona partija kmojoj je cilj bio skrenuti pažnju na ono što se u tom trenutku dešava u Crnoj Gori. 

Glavna ličnost i ideolog Liberalnog saveza bio je Slavko Perović, aktivista koji je tokom devedesetih godina na Cetinju održao više antiratnih govora kao rekciju na srpskocrnogorsku agresiju u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. 

Osim Perovića, kao antiratni aktivisti sa Cetinja i pripadnici Liberalnog saveza Crne Gore između ostalih izdvajali su se Velimir Vujović i Džemal Perović, dugogodišnji aktivsta za kojeg se u posljednje vrijeme govori da bi mogao postati crnogorski ambasador u Albaniji.

Ekipa okupljena oko ove političke stranke kritikovala je vlast u Beogradu i Podgorici za granatiranje Dubrovnika, ali i opsadu Sarajeva. Prkosili su režimu Slobodana Miloševića u vremenu kada je takvo nešto bilo u velikoj mjeri opasno po život.

Zbog svega su članovi LSCG bili su pod kontinuiranim napadima vlasti, koji nisu prestali ni nakon završetka svih ratova koje su devedesetih godina vodili Srbi. 

Naime, tokom 2005. godine, godinu dana prije proglašenja nezavisnosti Crne Gore, glavna politička figura ove stranke Slavko Perović odlučio se na gašenje Liberalnog saveza, ali i na prekid svoje političke karijere. LSCG bio je iscrpljen zbog pritisaka kojim je onemugećn njihov daljnji angažman. 

Perović se čak odlučio i na odlazak iz Crne Gore, što je rezultiralo njegovim trajnim boravkom u Pragu, u kojem Perović žvi i danas. 

Ideje koje je promovirao LSCG postale su zanimljive pripadnicima DPS-a, kojima danas prepdbacuju da su uzor u svom kasnijem djelovanju vidjeli upravo u onom što su crnogorski liberalni radili tokom ratnih devedesetih godina.

Za Cetinje se i danas može reći da baštini liberalne ideje koje su uvijek pandam velikosrpskoj politici podržanoj od vrha Srpske pravoslavne crkve.