Osnovni sud u Bijeljini je u petak je donio presudu u korist bosanskog jezika po tužbi koju je podnijela grupa roditelja iz Janje, a koje je u ovom predmetu zastupao advokat Haris Kanjiža. Tužba se odnosila na praksu škole da u dokumente učenicima u rubrici namijenjenoj za maternji jezik ne upisuje “Bosanski jezik”.

Naime, Sud je utvrdio diskriminaciju koju čini Republika srpska, neravnopravan tretman bošnjačke djece u ovom pogledu i povredu prava na jednako postupanje. Zato je dao nalog Rs-u i školi da se diskriminacija ukloni i obezbijedi pravo upotrebe bosanskog jezika kao maternjeg jezika u svakom dokumentu, kao i nalog da prestanu sa dosadašnjim postupanjem, objavio je Kanjiža na svom Facebook profilu.

Prije skoro dvije godine grupa roditelja iz Janje ovlastila je advokata Kanjižu da ih zastupa na sudu zbog zabrane nazivanja i upisivanja maternjeg jezika kao bosanskog jezika u školi u Janji kod Bijeljine. Nakon toga advokat Kanjiža podnio je tužbu protiv Republike srpske i matične škole.

“U ovom trenutku ova presuda je veoma važna, te mi je zaista drago što sam uspio u ovom postupku, zajedno sa roditeljima koji su me ovlastili da zastupam njihova prava i interese”, napisao je Kanjiža.