Narodni evropski savez (NES), Stranka za BiH, Demokratska fronta (DF) i Stranka demokratske akcije (SDA) saglasne su da Ustavna komisija Predstavničkog doma Federalnog parlamenta, shodno ranijem zaključku ovog Doma, treba da se aktivira radi otklanjanja blokade u formiranju postizbornog saziva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Predstavnici ovih stranaka sastali su se danas u Sarajevu na inicijativu NES-a i SBiH te potom izjavili novinarima da nisu ni za kakvo kratkoročno već isključivo za dugoročno rješenje koje bi i ubuduće spriječavalo blokade u formiranju Vlade, a značilo bi potrebne izmjene Ustava FBiH za koje je potrebna podrška parlamentarne većine.

Admir Čavalić iz SBiH je naveo i da će njegova stranka, u slučaju nametanja kratkoročnog rješenja od visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta, istupiti iz koalicije "Osmorka".

Irfan Durić je uime Narodnog evropskog saveza rekao da njegova stranka i SBiH ne žele biti dio vlasti dođe li do kratkoročnog rješenja.

Durić također navodi da je federalni Ustav pretrpio dosad 130 izmjena u vidu amandmana, pa bi se u ovom slučaju desio i 131., ali bitno je, dodao je, da bi za njegovo prihvatanje bila potrebna dvotrećinska većinska volja u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Admir Čavalić (SBiH) cijeni, kao i Durić, današnji sastanak vrlo konstruktivnim, naročito ima li se u vidu da SDA i DF imaju tri člana u Ustavnoj komisiji i da su podržali stavove inicijatora sastanka da što prije treba da se aktivira Ustavna komisija, a Predstavnički dom na koncu dvotrećinskom većinom usvoji ustavne izmjene koje bi sprečavale blokade u formiranju federalne izvršne vlasti.

Čavalić kaže da bi amandmani njegove stranke sadržavali mehanizam za deblokadu i "da možemo osigurati dvotrećinsku većinu za to barem u Predstavničkom domu", dok za Dom naroda nije siguran, štaviše, skeptičan je.

Mahir Mešalić iz Demokratske fronte ističe da je njegova stranka i ranije govorila o mogućem rješenju koje također podrazumijeva da parlamentarna većina, pa i prosta, može potvrđivati formiranje Vlade, a da u imenovanju sastava Vlade može prethodno odlučiti dvoje od tri člana izvršnog rukovodstva Federacije BiH.

I Mešalić navodi da kratkoročna ustavna rješenja ne dolaze u obzir.

Mirsad Zaimović iz Stranke demokratske akcije je o današnjem sastanku kazao da ukazuje na dobar put, jer učesnici insistiraju na poštivanju ranijeg zaključka Predstavničkog doma o aktiviranju Ustavne komisije u ovom slučaju, što su neke stranke smatrale nažalost 'dijelom folklora', a ne obavezom budući da čekaju rješenja od visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Christiana Schmidta.

SDA nudi rješenje slično DF-ovom, a značilo bi da svaki član izvršnog rukovodstva Federacije može ponuditi listu ako međusobno ne mogu postići suglasje o imenovanju Vlade, a o njihovim prijedlozima bi odlučivala parlamentarna većina.

Time bi, po Zaimovićevim riječima, država bila dugoročno zaštićena od prevlasti bilo koje političke grupacije ili nacionalnog bloka.