Vlada Federacije BiH, nametnuta nasiljem nad Ustavom, započela je mandat javnom najavom grubog kršenja zakona - saopćeno je iz Stranke demokratske akcije.

U saopćenju se navodi da je način izbora i razrješenja rukovodećih struktura u javnim preduzećima u FBiH jasno propisan Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, te Zakonom o privrednim društvima FBiH i Uredbom o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala.

- Poziv nametnutog premijera Nermina Nikšića članovima uprava javnih kompanija da se povuku sa pozicija, neovisno o ostvarenim poslovnim rezultatima i prije isteka mandata, direktno je kršenje zakona. Još opasnija je najava nametnutog premijera da će, na isti način na koji je on došao do pozicije jednokratnom suspenzijom Ustava FBiH, nova Vlada FBiH imenovati uprave javnih preduzeća u skladu sa stranačkim potrebama i zaobilaženjem važećih zakona - navodi se u saopćenju.

Dodaje se da je ovakvim najavama Nikšić također u potpunosti demaskirao još jedno lažno obećanje vladajućih stranaka o namjeri depolitiziranja javnih preduzeća, "s obzirom da u praksi očigledno planiraju raditi suprotno i time definitivno staviti javne resurse pod kontrolu političkih stranaka".

SDA poziva članove upravnih struktura javnih preduzeća da ne podlegnu pritiscima i pozivima na nezakonito postupanje - saopćeno je iz te stranke.