Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine osnovan je 4. juna 1992. godine. Stjepan Kljuić izabran je za prvog predsjenika komiteta, a njegov zamjenik bio je Uglješa Uzelac.

Nakon osnivanja i prvog nastupa sportista naše države na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine, usljedilo je i zvanično priznanje od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK-a), koji je svoju Odluku donio na zasjedanju svog Izvršnog komiteta u Monaku 24. septembra 1993. godine.

Nakon osnivanja i  međunarodnog priznanja, Olimpijski komitet BiH je 8. decembra 2002. godine upisan u registar Ministarstva pravde kao prva sportska organizacija u koju se udružuju nacionalni sportski savezi. Upisom u ovaj registar, kao i potpisom Lozanske deklaracije od 28. Jula 1999. godine, Olimpijski komitet BiH je konstituiran u krovno sportsko tijelo države BiH.

Olimpijski komitet BiH kao član MOK-a je obavezan u svom radu poštovati pravila Olimpijske povelje, Statuta MOK-a, Etičkog kodeksa MOK-a, Svjetskog antidoping kodeksa, zajedničke Izjave iz Lozane, Zakona o udruženjima i fondacijama BiH, te Zakona o sportu BiH, piše Historija.