Ovim tekstom diskreditira se pripadnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine major Mehdin Jakubović, koji se opisuje kao terorista umješan u organiziranje i učešće u incidentu tokom obilježavanja 20. godišnjice genocida nad Bošnjacima u ZZ Srebrenica.

“Objavljivanjem navedenog članka, uz niz neistinitih navoda, špekulacija i insinuacija kojima se major Mehdin Jakubović predstavlja kao vođa terorističke grupe (uz objavljivanje njegove fotografije, punog imena i prezimena kao i naziva radnog mjesta u OS BiH) nanesena je velika šteta profesionalnom ugledu majora Mehdina Jakubovića, kojem je nakon te objave ugrožena sigurnost njega i članova njegove porodice. Ovim je isto tako nanesena velika šteta i ugledu Oružanih snaga BiH kao i Ministarstvu odbrane BiH. Major Mehdin Jakubović je odgovoran i visoko profesionalan oficir OS BiH koji je prošao sve sigurnosne provjere za rad u ovoj izuzetno važnoj instituciji”, piše u saopćenju.