Ljekari Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla na čelu sa prof.dr. Šekibom Umihanićem odlaze u Srebrenicu kako bi obavili preglede građana kojima je potrebna neka od zdravstvenih usluga. 

Njihove aktivnosti su dobrovoljne i volonterske, s ciljem da pruže što kvalitetniju zaštitu povratnicima u manji bh. entitet, bez obzira na vjeru, naciju ili boju kože. 

Profesor otorinolaringologije Šekib Umihanić ovoga vikenda je sa kolegama boravio u Potočarima kako bi uradili sistematske preglede 80 učenika korisnika Emaus internata.

"Prema dostupnim informacijama do sada djeci povratnika u RS u školama nisu urađeni sistematski pregledi koji bi inače trebali biti obavezni. Posebnu pažnju zaslužuju učenici koji se educiraju u "Edukativnom centru" Nova Kasaba gdje su djeci oduzeta prava na obrazovanje u Osnovnoj školi Konjević Polje i time izložena segregaciji i diskriminaciji od strane obrazovnog sistema manjeg bh.entiteta. Moje kolege i ja smo na raspolagnju za preglede kako djece tako i odraslih pacijenata tamo gdje je to potrebno, bez obzira na teritoriju, vjeru, naciju u duhu osnovnih principa humanosti za koju smo se davno opredjelili u času stupanja u redove naše časne profesije, doktora medicine" izjavio je prof. Umihanić za Fenu.

U subotu su ekipu činila tri stomatologa, dva doktora medicine, tri logopeda, jedan pedijatar, specijalista interne medicine i specijalista otorinolaringologije. 

Prema potrebama stanovništva su i tim hirurga, te psihijatara. Ekipa se proširuje prema zahtjevima pacijenata.

 

Kako je za Fenu rekao Umihanić, njegove kolege i on će doći u svaki dio gdje je njihova stručna pomoć potrebna. 

"U svima nama postoji određena doza društvene odgovornosti, da moramo biti spremni na ovakve zadatke i ovu vrstu obaveze" izjavio je Umihanić.

Ljekari svoje aktivnosti planiraju u narednom periodu proširiti i na udaljenija mjesta u Podrinju kako bi svi povratnici imali jednaku zdravstvenu zaštitu.