Prethodni izvještaji medija dokumentirali su politiku kineske vlade za smanjenje ili eliminaciju kulture i obrazovanja jezika u školama u Xinjiangu, Tibetu i Unutrašnjoj Mongoliji.

Najnovija vladina akcija je ubrzanje dugogodišnjeg plana kineske vlade da jezički asimilira slijedeće generacije Ujgura, rekla je za RFA Asiye Abdulehed, ujgurska aktivistica i analitičarka u Holandiji. Od 1950-ih do 1980-ih, ovaj proces je imao oblik uspostavljanja odjeljenja na kineskom jeziku u osnovnim i srednjim školama, a kasnije se pretvorio u "dvojezično obrazovanje" nakon 1990-ih, kada su uspostavljeni programi internata "Xinjiang class", rekla je ona.

“Gledajući to sada, možemo vidjeti da su to bile takve škole pod nazivom 'dvojezično obrazovanje'”, rekla je Asiye. “Djeca su odvojena od roditelja i smještena u internate.”

Ona je rekla da je kampanja asimilacije Ujgura u mlađoj dobi uzela maha u obliku "širenja obrazovanja na nacionalnom jeziku" nakon početka masovne kampanje zatvaranja i interniranja 2017. godine u kojoj je do 1,8 miliona Ujgura i drugih muslimanskih manjina zatvoreno u mreža zatočeničkih logora.

„Ako pogledamo ono što je u pozadini svih ovih politika, možemo uočiti jedno zajedničko, a to je da se kao dio ovih politika 'dvojezično obrazovanje' već dugi niz godina provodi i nastavlja da se provodi sa svrhom odvajanja Ujgura od njihovih korijena, ili drugim riječima, izvršenja genocida, brisanja ovog naroda iz historije”, rekla je Asiye.

Naučnici, kao i prethodni izvještaji RFA, otkrili su da su hiljade ujgurske djece čiji su roditelji zatočeni poslani u kampove, internate i sirotišta.

“Na primjer, odvodili su djecu iz njihovih domova u internate i sirotišta koja su nazivali stvarima poput 'kućnih škola'.” Tamošnji zvaničnici drže vrata zaključana kako bi osigurali da se djeca odgajaju na načine koji stvaraju "abnormalnosti" u njihovoj psihologiji, rekao je Qelbinur.

"U ovoj djeci postoji osjećaj odvojenosti, povučenosti, plašljivosti i straha", rekla je.

„Zato što su odvojeni od topline i ljubavi svog porodičnog doma, svog obrazovanja, ljubavi prema svom maternjem jeziku, sposobnosti da govore svoj jezik i svog kulturnog znanja, jednostavno nemaju načina da saznaju o svom nacionalnom identitetu,“ rekao je Qelbinur.

U svojoj presudi od 9. decembra da je kineska politika prema Ujgurima i drugim etničkim manjinama u Xinjiangu predstavljala genocid i zločine protiv čovječnosti, Ujgurski tribunal u Londonu naveo je postupanje s djecom i obrazovanje jezika među dokazima koje ima.

“Djeca od samo nekoliko mjeseci odvojena su od svojih porodica i smještena u sirotišta ili državne internate. U nekim slučajevima roditelji ove djece nisu znali da li su im djeca živa ili mrtva”, navodi se.

“Upotreba ujgurskog jezika je kažnjena. Djeci je od malena uskraćivano obrazovanje na maternjem jeziku i kažnjavana su zbog upotrebe tog jezika”, stoji u presudi koja nije obavezujuća, ali je korištena kao osnov za tužbu protiv Kine. Kineska vlada je posljednjih godina uložila značajna ulaganja u obrazovanje kako bi asimilirala Ujgure, rekao je Erkin Sidick, ujgurski intelektualac i NASA-in inženjer sa sjedištem u Kaliforniji.

Kineska vlada nikada ne bi samo uložila 500 miliona juana u ujgurske škole na selu [er nema više stvarnih ujgurskih škola tamo“, rekao je on. Djeca su rođena kao Ujguri, ali sve u njihovim životima počinje u predškolskom, počevši od jezika, koji je kineski. Ulaganja koja je kineska vlada uložila možemo shvatiti kao novac potrošen na eksperiment asimilacije Ujgura, kako bi ih u konačnici eliminirali.