Dio zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine nije bio na poslu 9. januara, na neustavni dan RS-a, a na koji način je ovo pravdano i da li je iko sankcioniran zbog neopravdanog odustva odgovorili su samo iz četiri državna ministarstva i Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

- Uvidom u šiht liste - liste evidencije prisustva na poslu za mjesec januar 2024. godine, utvrdili smo da u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine na dan 9. januar 2024. godine ukupno 21 državni službenik i uposlenik nije bio prisutan na poslu. Svi oni uredno su pravdali odsutnost s posla u skladu s važećim zakonskim propisima – odgovor je Ministarstva pravde BiH.

Nisu precizirali kako su zaposleni pravdali ovaj slobodan dan na neustavni dan RS-a.

Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine odgovoreno je da zaposleni koji nisu bili na poslu 9. januara zbog proslave dana RS-a, taj dan su koristili godišnji odmor, a manji broj zaposlenika je koristio odsustvo za obilježavanje vjerskog praznika u skladu sa Zakonom o radu u institucijama BiH.

Nije odgovoreno o koliko je zaposlenih riječ.

- U vezi s Vašim upitom koji se odnosi na prisustvo radnika na poslu 9.1.2024. godine, obavještavamo Vas o sljedećem: prisutno na poslu bilo je 96 zaposlenih, na bolovanju, uključujući porodiljsko, bilo je osam radnika, zbog vjerskog praznika odsutna su bila 23 radnika, godišnji odmor koristilo je 11 zaposlenih u Ministarstvu. Svi izostanci opravdani su u skladu sa zakonom – naveli su iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Odgovor je stigao i iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, na pitanja o odsustvu zaposlenih iz ovog minstarstva i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

- U skladu sa odredbama Zakona o radu u institucijama BiH i Odlukom ministra odbrane BiH, kojom je definisano pravo na neradne dane po osnovu vjerskih praznika, svako odsustvo sa posla u bilo koji drugi dan se pravda danom godišnjeg odmora, slobodnim danom ili narađenim satima, što je bio slučaj i prilikom odsustva na dan 9. januar – naveli su.

Nije odgovoreno o koliko je zaposlenih bila riječ.

- S obzirom na činjenicu da ne postoji zakon o praznicima na nivou Bosne i Hercegovine, za sve zaposlene u Upravi za indirektno oporezivanje po ovom pitanju primjenjuju se entitetski propisi. Tako za svaki dan koji je prema entitetskim propisima državni praznik, ili se od nadležnih institucija proglasi državnim praznikom u bilo kom entitetu, za zaposlene u UIO koji imaju prebivalište u tom entitetu u radnu šihtericu se piše državni praznik – odgovor je iz UIO BiH.

Ni ovdje nije odgovoreno o koliko je zaposlenih bila riječ.

Ova pitanja uputili smo 18. marta svim državnim ministarstvima, Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, UIO BiH te Državnoj agenciji za sitrage i zaštitu (SIPA).

Sa osam adresa do danas nismo dobili odgovor. Radi se o ministarstvima vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, vanjskih poslova, trezora i finansija, za ljudska prava i izbjeglice, komunikacija i prometa, te Parlamentu BiH, Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara i SIPA-i.

Oni koji su odgovorili to su učinili isti dan ili u roku do dva dana.

(Faktor)