Međutim, kada je u pitanju javna infrastruktura koja će zadovoljiti ovu rastuću potražnju, mnoge zemlje su još zaostaju.

Međutim, kako najnovije prognoze iz Statistinog Mobility Market Outlooka pokazuju, prihodi u ovom suštinskom dijelu slagalice elektro mobilnosti konačno počinju da nadoknađuju izgubljno. Kao što pokazuje ova infografika, nakon niza godina u kojima se bilježi spor napredak, promet u sektoru raste značajnijom brzinom.

Kada se mjeri od 2017. do 2027., Statista trenutno očekuje kombinovanu godišnju stopu rasta od 47,7 posto za globalne prihode od infrastrukture električnih vozila. Kako je detaljno navedeno u izvještaju, Mobility Market Outlook definira obim predviđanja na sljedeći način: "Segment infrastrukture električnih vozila uključuje javne stanice za punjenje. U ovom kontekstu, javno znači da je infrastruktura za punjenje dostupna putem neograničenog pristupa. Stoga, privatne stanice za punjenje u kućama ili stambenim parkiralištima, radnim mjesta, prodavnicama automobila, itd. nisu uključene."

Iako na prvi pogled elektromobilnost u Bosni i hercegovini još nije zabilježila značajnije rezultate, ipak u Udruženju za elektromobilnost BiH ističu kako su primjetni određeni, minorni pomaci. U BiH je na kraju 2021. godine registrovano ukupno 133 električna vozila. Osim toga, značajan poticaj elektromobilnosti dalo je Vijeće ministara BiH usvajanjem odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih električnih i hibridnih automobila. Ipak, za značajniji iskorak potrebne su poreske olakšice i subvencijame pri kupovoni ekološki prihvatljivih vozila, kako bi njihov broj bio veći i u Bosni i Hercegovini.

Što se tiče stanica za punjenje, Bosna i Hercegovina ih ima 145, od kojih je oko 40 potpuno javnih, dok su ostale po prirodi poluprivatne i uglavnom se nalaze u trgovačkim centrima, na hotelskim parkiralištima i slično.