"Najprije da potvrdim da nismo dobili poziv jer su znali da ga ne bi ni prihvatili. Moram reći da postoji veliki broj razloga zašto to ne bi prihvatili. Najprije jer gospodin Konaković nema kapaciteta da poziva u ime Bošnjaka jer smo i mi bili svjedoci toga šta je on učinio u toku posljednje dvije godine i kako je dopustio da se formira vlada na nivou Bosne i Hercegovine i na nivou Federacije BiH, gdje je jasno bilo ignorisanje volje bošnjačkog naroda. Uz to, gospodin Konaković pruža jedan alibi za ono što rade Vućić i Dodik u Beogradu, a treća stvar je da gospodin Konaković nema pravo da određuje kroz koordinaciju ko će biti a ko neće na ovom sastanku. To su samo neki od razloga zašto mi danas nismo u Sarajevu. Naravno, Konaković, Kolašinac i Zukorlić su neke gotovo sestrinske stranke koje su daleko od ozbiljne bošnjačke politike i vode jednu diletantsku politiku vezanu za potrebe bošnjačkog naroda pa i u Bosni i Hercegovini. Ono što može iz ovog biti problem je činjenica da Bosna i Hercegovina na svom evropskom putu ima potrebu da jača saradnju sa državama u okruženju, a mislim da gospodin Konaković nije sebi trebao da dozvoli da kao ministar spoljnih poslova organizira skup u kojem će on ocjenjivati status Bošnjaka u prijateljskim zemljama regiona", naglasio jer Hodžić kazavši da bi Denis Bećirović kao eventualni inicijator sastanka bio relevantniji jer je direktno izabran kao član Predsjedništva iz reda Bošnjaka.

"Čini mi se da je ovo ipak jedna populistička politika za potrebe gospodina Konakovića da relativizuje šta je sve dosada uradio. Pri tome je ponudio i alibi za gospodina Vučića i njegov skori skup u Beogradu. Čini mi se da je ovo pokušaj preslikavanja beogradske politike, kako Beograd okuplja svoje u Beogradu, što nama Bošnjacima uopšte ne treba", istakao je Dželal Hodžić.

"Ozbiljna bošnjačka politika nije se odazvala na ovaj skup Konakovića iz nekoliko razloga, a prvi je da on ignoriše institucije Bosne i Hercegovine. Mislim da ozbiljna bošnjačka politka ne može sebi da dopusti da učestvuje u ovakvim diletantskim skupovima od kojih korist ima samo Vučić i njegova politika", smatra Dželal Hodžić, predsjednik SDA Sjeverne Makedonije.