150 cionističkih rabina podržali su ga, navodeći da je "pokušaj diskvalifikacije rabinovog imenovanja zbog njegovih legitimnih pozicija zasnovanih na Tori (sveta knjiga Jevreja, op.ur.) pokušaj koji će ozbiljno naštetiti Tori u državi Izrael i Izraelskim odbrambenim snagama"

Karim je sada brigadni general, koji daje duhovno vodstvo izraelskim vojnicima koji teroriziraju Gazu.

Naime, Karim je nekoliko godina odgovarao na pitanja koja su mu postavljena na vjerskoj web stranici Kipa. Jedno takvo pitanje je bilo da li je vojnicima dozvoljeno da siluju žene tokom rata. Karim je odgovorio da je, kao dio održavanja sposobnosti za vojsku i morala vojnika tokom borbe, dozvoljeno "probijati" zidove skromnosti i "zadovoljiti zlu sklonost liježući sa privlačnim nejevrejskim ženama protiv njihove volje, s obzirom na teškoće sa kojima se vojnici suočavaju s ciljem da ostvare sveukupni uspjeh."