Elektrana je isključivo namijenjena za edukacione svrhe s ciljem da studenti i ostali zainteresirani usvajaju praktična znanja iz obnovljivih izvora električne energije i energetske efikasnosti.

“Proizvedena električna energija će biti korištena isključivo za vlastitu potrošnju Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Veliku zahvalnost dugujemo donatorima opreme LUXOR Solar GmbH i Technology AG bez čije pomoći projekat ne bi mogao biti realizovan. Za nesebičnu pomoć i podršku tokom instalacije i puštanja u pogon elektrane zahvaljujemo se Testingelektro doo, Valter Elektro doo, Excellent doo, te osoblju i studentima ETF-a”, navedeno je u objavi ETF-a.

Njemačka kompanija LUXOR Solar objavila je da je sa zadovoljstvom ustupila Univerzitetu u Sarajevu 90 ECO Line HALF CELL 330W modula u svrhu optimizacije i istraživanja. Solarne module nedavno su instalirali profesor Senad Huseinbegović i njegov tim.

Zahvaljujući solarnim modulima LUXOR Solar ECO Line HALF CELL budući inženjeri imaju priliku istraživati izravno na proizvodnom sistemu.

"U LUXOR-u uvijek pozdravljamo inovativne pristupe u fotonaponskoj opremi. Veselimo se tumačenju podataka koji se generiraju iz postrojenja, a koje će raditi budući inženjeri elektrotehnike.", kaže Nino Sijerić iz LUXOR Solar GmbH.