Enver Šehović, jedan od najčuvenijih boraca Armije RBiH sa sarajevskog ratišta, rođen je 15. januara 1967. godine.

Bio je komandant Prve slavne motorizovane brigade. Ostat će upamćeno da je zajedno sa svojim prijateljem Safetom Zajkom vodio akciju oslobađanja brda Žuč, važnog strateškog mjesta iznad Sarajeva. Šehović je uvijek bio sa svojim saborcima na prvim linijama, učestvovao u svim bitkama koje su vodile njegove jedinice.

Pripadnici Prve motorizovane brigade pod komandom Envera Šehovića su vodili uspješne akcije na brojnim sarajevskim ratištima, a plato Žuči je bio simbol uspjeha bosanske armije.

Enver Šehović je poginuo 27. jula 1993. godine, pri komandovanju odbrane Golog brda, 40 dana poslije pogibije Safeta Zajke. Ukopan je u haremu sarajevske Ali-pašine džamije u Sarajevu, pored svog prijatelja Zajke. Posthumno je odlikovan najvećim priznanjem “Zlatni ljilan” i “Herojem odbrambenog rata 92-95”.

Jedna ulica u Sarajevu nosi njegovo ime.

Enver Šehović, Adil Bešić, Izet Nanić, Mehdin Hodžić, Hajrudin Mešić, Nesib Malkić, Safet Hadžić, Safet Zajko, i Midhad Hujdur, devet je boraca za slobodu BiH koji su posthumno odlikovani najvećim ratnim priznanjem – Ordenom heroja oslobodilačkog rata.