Na današnji dan prije dvije godine, Oružane snage Republike Azerbejdžan preduzele su odgovarajuće mjere u cilju suprotstavljanja još jednoj vojnoj provokaciji Oružanih snaga Republike Armenije. 

Ove mjere, koje su označile početak 44-dnevnog Domovinskog rata, sprovedene su u okviru prava na samoodbranu i u potpunoj dosljednosti sa međunarodnim humanitarnim pravom kako bi se zaustavila ponavljajuća vojna agresija Armenije i obezbijedila sigurnost civilnog stanovništva.

Domovinski rat je okončao gotovo 30-godišnju vojnu agresiju Armenije na suverenu teritoriju Azerbejdžana, osigurao teritorijalni integritet Azerbejdžana i vratio temeljna prava za gotovo milion Azerbejdžanaca. Azerbejdžan se sam borio da osigura implementaciju relevantnih rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a iz 1993. godine.

Pobjeda koju smo izvojevali zahvaljujući hrabrosti Vojske Republike Azerbejdžan pod vođstvom predsjednika Republike Azerbejdžana, vrhovnog komandanta oružanih snaga Ilhama Aliyeva, otvorila je novu eru u historiji Republike Azerbejdžana i uspostavila je međunarodnu pravdu.

Prestanak okupacije teritorija Azerbejdžana otkrio je velike ilegalne aktivnosti koje je Armenija decenijama sprovodila na ovim prostorima. Jasni dokazi o široko rasprostranjenom rudarstvu Azerbejdžana, namjernom uništavanju i prisvajanju historijskog, kulturnog i vjerskog naslijeđa Azerbejdžana, pljački prirodnih resursa, uništavanju infrastrukture i drugim kršenjima međunarodnog prava, propisno su dokumentirani i podijeljeni međunarodnoj zajednici.

Kako bi Armeniju smatrao odgovornom za kršenje njenih međunarodnih obaveza, kao i međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava, Azerbejdžan je podnio međudržavne prijave protiv Armenije Evropskom sudu za ljudska prava i Međunarodnom sudu pravde (ICJ). Dana 7. decembra 2021. godine, ICJ je jednoglasno usvojio privremene mjere protiv Armenije na osnovu prijave koju je podnio Azerbejdžan.

Od prvih dana oslobođenja, Azerbejdžan je pokrenuo obimne radove na restauraciji i rekonstrukciji, uključujući implementaciju ključnih infrastrukturnih projekata, koji imaju za cilj da osiguraju sigurnu repatrijaciju skoro milion raseljenih Azerbejdžanaca u njihove domove i oživljavanje života u ovim zemljama.

U skladu sa Trilateralnom izjavom od 10. novembra 2020. godine, Azerbejdžan preduzima proaktivne mjere za postizanje trajnog mira i stabilnosti u regionu.

S druge strane, Armenija ne ispunjava obaveze koje je preuzela demonstrirajući revanšistički stav, stvarajući ozbiljnu prijetnju sigurnosti zadržavanjem ostataka svojih oružanih formacija iz regiona i postavljanjem novih mina na tom području.  

Štaviše, Armenija ne poduzima gotovo nikakve praktične korake za otvaranje komunikacija u regionu, i nastavlja svoje vojne provokacije, čime ozbiljno potkopava napore za postkonfliktnu normalizaciju.

Azerbejdžan je inicijator normalizacije odnosa sa Armenijom na osnovu striktnog poštovanja principa međunarodnog prava, posebno suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nepovredivosti međunarodnih granica. Pozivamo Armeniju da poštuje ove temeljne principe kako bi osigurala mir, sigurnost i prosperitet u regionu i ispunila svoje međunarodne obaveze.  Armenija bi konačno trebala stati na kraj imitaciji u pregovorima i preduzeti iskrene, konstruktivne korake. Ne postoji druga alternativa za miran razvoj regiona.

Dvadesetsedmi septembar se u našoj zemlji, po nalogu predsjednika Republike Azerbejdžan, obilježava kao Dan sjećanja. Danas se s dubokim poštovanjem sjećamo i njegujemo uspomenu na sve naše mučenike koji su dali svoje živote za nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Azerbejdžana.

Ambasada Republike Azerbejdžan u Sarajevu položila je vijenac na spomen kompleks u Parku prijateljstva, koji se nalazi u Sarajevu, i sa dubokim poštovanjem i pijetetom odala sjećanje na sve šehide koji su poginuli za nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Azerbejdžana.